Hoppa till innehåll

Reflect lamp by Verner Panton

Good design lasts through times and trends, that is shown in Verner Panton’s lamp Reflect. It was designed in 1980, but has not barely aged at all. The simple lines and minimal design and construction adds to its qualities and functions.

Bra design varar över tid och trender, det visas tydligt i Verner Pantons lampa Reflect. Den formgavs 1980 men har knappt åldrats alls. De rena linjerna och den minimala formgivningen och konstruktionen ger lampan dess kvalitet och funktion.

Unlike most lamps it doesn’t have a direct light. The lamp is placed in the base and it is directed upwards, casting light on to a reflector above, hence its name: Reflect Lamp. This type of lamp really appeals to me with the reflected light that you can direct and a hidden light source.

Till skillnad från de flesta andra lampor ger den inte ett direkt ljus. Lampan är placerad i lampans fot och är riktig uppåt och sprider ljuset uppåt mot reflektorn som ger lampan sitt namn: Reflect Lamp. Den här typen av lampa tilltalar mig verkligen och med det reflekterade ljuset som man kan styra och rikta dit man vill.

Verner Panton’s Reflect Lamp is made from steel, powdercoated in either grey or red and it stands 60 centimetres tall. The underside of the reflector is, quite naturally, coated in white and the vertical rod is polished to a satin finish. This is really a clean looking timeless piece of design and a functional lamp that would look good on a table, side table or desk.

Verner Pantons Reflect Lamp är gjord av stål, pulverlackat i antingen grått eller rött och den är 60 centimeter hög. Reflektorn undersida är naturligtvis vitlackad och den stående stålstaven är polerad. Det här är en riktigt snygg design och funktionell lampa som skulle göra sig väl på ett bord, sidobord eller skrivbord.

All photos of Reflect Lamp come from Verpan.

Alla bilder på Reflect Lamp kommer från Verpan.

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: