Hoppa till innehåll

Craftsmanship and industrial production combined in a side table

Not too long ago IKEA released their new collection Industriell, that combines manual production and the look of manual production with an industrial manufacturing. However, they are not alone in making that combination between craftsmanship and industrial production – the Copenhagen-based design studio Frama has a beautiful example of that in their Rivet Side Table:

För en tid sedan släppte IKEA sin kollektion Industriell, som kombinerar utseendet från handtillverkning med industriell produktion. Fast de är inte alls ensamma i sin kombination av hantverksmässigt tillverkning och industriell produktion – den Köpenhamnsbaserade designstudion Frama har en riktigt fint exempel på det här i sitt sidobord Rivet Side Table:

Rivet Side Table, Frama Cph

The Rivet Side Table is first laser cut and then assembled by hand, using a special riveting technique. In that way I think that the production is really contemporary, in that it uses both modern technology and skilled craftsmanship.

Rivet Side Table är först laserskuret och sedan monterat för hand, med hjälp av en särskilt teknik med nitar. På så sätt tycker jag att produktionen verkligen är samtida, genom att man använder sig av både modern teknik och gediget hantverkskunnande.

Rivet Side Table, Frama Cph

This is side table with a style that combines the roughness of untreated aluminium with simplistic shapes and straight angles. Also, I really like the contrast between the basic round shape of the table and the straight angles of the shelves. Size-wise, it is a side table that should be easy to place and use, even though it really can stand as a solitaire, thanks to its qualities in design and honesty in materials. Those qualities also add to sense of timelessness, that really appeals to me.

Det här är ett sidobord som kombinerar den råa känslan från obehandlad aluminium med enkla former och räta vinklar. Dessutom har det en fin kontrast mellan den i grunden runda formen och de räta vinklarna från avställningsytorna. Storleksmässigt är det ett sidobord som borde vara lätt att placera och att använda även om det verkligen också kan stå som en solitär, tack vare den höga nivån på formgivning och materialval. De kvaliteterna ger det en tidlöshet som verkligen är tilltalande.

We will have to see how long I can hold out… …perhaps we will make a trip to the nearest retailers, to Malmö to Olsson & Gerthel, or to Gothenburg to Artilleriet and bring the Rivet Side Table home with us… Or perhaps we might just as well go directly to Copenhagen, to the Frama Studio Store. A closer look at Frama’s website revealed that the side table is not currently in stock, so I will just have to wait a little while…

Vi får se hur länge jag kan vänta… …det kanske får bli en tur till någon av de närmaste återförsäljarna, till Malmö och Olsson & Gerthel, eller till Göteborg och Artilleriet och ta med sig Rivet Side Table hem… Eller det kanske vore lika bra att ta sig direkt till Köpenhamn och till Frama Studio Store. Fast efter en närmare titt på Framas webbsida visar det sig att sidobordet inte finns på lager just nu, så jag blir nog tvungen att vänta ett tag i alla fall…

Rivet Side Table, Frama Cph

All images of the Rivet Side Table come from Artilleriet

Alla bilder av Rivet Side Table kommer från Artilleriet.

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: