Hoppa till innehåll

”The knife reinvented”

I really like cooking and working in the kitchen, but even if I like it I still think that any job gets easier with good and well designed tools. I recently saw a tool that combines two chores in great style: cutting lettuce and grinding spices.

Jag tycker verkligen om att laga mat och att jobba i köket, men även om jag tycker om det måste jag säga att vilket jobb som helst blir enklare med bra och väldesignade verktyg. Nyligen såg jag ett verktyg som kombinerar två köksjobb med riktig stil: skära sallad och mala kryddor.

This is a tool that is called the knife reinvented, by the Canadian manufacturer Maison Milan. It may not look like an ordinary knife, with its blade from solid walnut and handle/pester in cast-iron. The walnut blade should be sharp enough to cut lettuce, fresh herbs and some softer vegetables. The sturdy cast-iron handle should give a the knife a suitable weight but can also be used to crack smaller nuts and to grind spices for cooking.

Det här är ett verktyg som kallas för den nyuppfunna kniven, av den kanadensiska tillverkaren Maison Milan. Den ser inte ut som en vanlig kniv, med sitt blad i solitt valnötsträ och handtaget/stöten i gjutjärn. Valnötsbladet ska vara tillräckligt vasst för att skära sallad, färska örter och mjukare grönsaker. Det stadiga gjutjärnshandtaget borde ge en skön tyngd, men det kan också användas för att knäcka mindre nötter eller för att mala eller krossa kryddor till matlagning.

I find the knife designed by Chifen Cheng for Quebec-based Maison Milan to be really well designed and intriguing. That is because it takes two well known tools, the knife and the pester, combines them and adds the unusual material, walnut, when it comes to knife blades, to make a unique kitchen utensil!

Jag tycker att kniven, designad av Chifen Chen för Maison Milan som är baserat i Quebec, är riktig väl formgiven och intressant. Det beror på att man här tar två välkända verktyg, en kniv och en stöt, kombinerar dem och lägger till de för knivblad ovanliga verktyget valnötsträ, och det leder fram till ett riktigt unikt köksverktyg!

All images come from Maison Milan.

Alla bilder kommer från Maison Milan.

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: