Hoppa till innehåll

Roasting your own coffee in your home kitchen

Roasting your own coffe is something that I have wanted to try for a long time – now I have tried it and it was really easier than I thought. Here is how I roasted raw coffe beans in my home kitchen, without any special equipment, but with a really great result!

Att rosta sitt eget kaffe är något jag har velat göra länge – nu har jag prövat det och det var verkligen lättare än jag trodde. Det är så här jag gjorde för att rosta gröna kaffebönor i mitt hemmakök, utan någon specialutrustning, men med ett fantastiskt resultat!

Do you want to cut straight to the chase and get to how I roasted great-tasting coffee beans in a regular home oven? TL;DR? Well, then, just click the following link and get the short how-to in bullet form: Roasting coffee in a kitchen oven – here is how I did it

Vill du gå direkt till den korta versionen och se hur jag rostade kaffebönor i en vanlig ugn hemma? Orkar du inte läsa allt? Ingen fara, klicka bara på följande länk för att komma direkt till hur jag gjorde, i punktform: Roasting coffee in a kitchen oven – here is how I did it

Roasting coffee beans in a home convection oven

Quite a long time ago, my wife gifted me a bag of raw coffee beans of good quality. I must admit, it took me longer than i would like to admit to actually get around to try roasting the beans. As I usually do before trying something new, I like to read up a little bit about the subject and that is what I did here, too. I found a fairly comprehensive guide at Sweet Maria’s Coffee Library and at the Swedish site Rostakaffe.se I also found a good guide. By combining the guides and considering both the good quality beans and our taste in coffee – we prefer a light roasted coffee that maintains the flavours of the beans instead of a dark roast that overpowers the natural flavours. So, here is how I roasted coffee for the first time and resulted in a great tasting and highly enjoyable coffee.

Raw coffee beans

För ganska länge sedan gav min fru mig en påse med gröna kaffebönor av fin kvalitet. Jag måste erkänna att det tog mig längre än jag skulle vilja medge, innan jag faktiskt kom loss och rostade bönorna. När jag ska göra något nytt brukar jag läsa på lite och kolla olika källor och så gjorde jag även den här gången. Jag hittade en ganska omfattande guide på Sweet Maria’s Coffee Library och den svenska sajten Rostakaffe.se hade också en bra guide. Genom att kombinera de både guiderna och med tanke på de fina kaffebönorna och vilken typ av kaffe vi uppskattar – vi gillar ett lättrostat kaffe som har kvar bönornas smak, istället för en mörkrost som tar över de naturliga smakerna i kaffet. Här är hur jag gjorde första gången för att rosta kaffe och fick fram ett kaffe som smakade riktigt bra och verkligen var njutbart.

Raw coffee beans
Raw coffee beans

From the guides I read and the convection oven we have in our home kitchen I concluded that a temperature of 250 degrees Celsius and a roasting time of somewhere between 12-15 minutes would be a good start. I used a regular oven tray. I took a fairly small amount of coffee beans, about one cup or about two deciliters and spread them evenly on the oven tray. During the roasting I quickly took out the oven tray and mixed the beans, because my oven produced a slightly uneven roast. I did this approximately three-four times.

Raw coffee beans, prepared for roasting in convection oven

Utifrån de guider jag hade läst och varmluftsugnen som vi har hemma, kom jag fram till att en temperatur på 250° och en rosttid på någonstans mellan 12-15 minuter skulle vara en bra utgångspunkt. Jag använde en vanlig ugnsplåt täckt med ett bakplåtspapper. Jag tog ganska lite kaffebönor, omkring två deciliter och spred ut dem jämnt på plåten. Under rostningen tog jag ut plåten och rörde runt bland bönorna, eftersom min ugn gav en lite ojämn rostning. Det här gjorde jag tre-fyra gånger. Tänk på att öppna och stänga ugnen snabbt för att in sänka temperaturen för mycket.

Raw coffee beans, prepared for roasting in convection oven

During the process of coffee roasting, the beans produces a more or less audible crack up to two times. The cracks are a result of the transformation of the beans during the roasting. If you continue roasting past the second crack the beans will develop an oily surface and they turn dark really quickly. At this stage you have a dark roast, or a French roast. I did not want to go that far, since I was aiming at a light roast with the natural flavours and the beans’ peculairities preserved. Our favourite coffee is San Luis, from Piantagioni del Caffè, and it is a smooth bodied coffe with a long lasting finish and notes of fruit and a chocolaty sweetness. In my mind, I was aiming for something like that…

Under rostningen ger bönorna ifrån sig ett mer eller mindre tydligt knäppande eller poppande ljud, upp till två gånger. Knäppandet kommer från att bönorna förändras under rostningen. Om man fortsätter efter det andra knäppandet kommer bönorna att utveckla en oljig yta och de blir mörka riktigt fort. Vid det här laget har man en mörk rostning, eller fransk rostning. Jag ville inte låta det gå så långt, eftersom jag var ute efter en lätt rostning med bönornas naturliga smak och egenheter kvar. Vårt favoritkaffe är San Luis, från rosteriet Piantagioni del Caffè, och det är ett mjukt smakrikt kaffe med en lång eftersmak och toner av frukt och en chokladig sötma. Det var det här jag siktade mot i mitt huvud…

Roasting coffee beans

I finished my roasting after about 15 minutes. During the roasting I compared the colour of the beans to the San Luis ones and 15 minutes seemed to be just right. In order to stop the roasting process I cooled the beans by pouring them in a colander and stirring with a ladle, thereby also removing the chaff from the beans. Once the beans were cool, I put them in a coffe jar with a tight lid, but during the night I left the lid slightly open. The lid should be closed after breathing overnight. Apparently, the freshly roasted beans release some carbondioxide and the taste deepens. Directly once cool, the scent of the beans was really aromatic and appealing, but the next morning the scent had deepened and had developed a slightly more chocolaty hint, but still maintaining the fruity notes.

Jag avslutade rostningen efter omkring 15 minuter. Under rostningen jämförde jag färgen på bönorna med de från San Luis och här verkade 15 minuter vara helt rätt. För att avsluta rostningen kylde jag av bönorna genom att hälla dem i ett durkslag av metall och röra runt i dem med en slev – på så sätt fick jag även bort de nu torra skalen på kaffebönorna. När bönorna väl var svala, efter en stund, hällde jag dem i en kaffeburk med ett tätt lock, men locket fick vara på glänt över natten. Tydligen är det så att nyrostade kaffebönor ger ifrån sig koldioxid och smaken fördjupas. Så snart bönorna var svala var doften riktigt aromatisk och lockande, men morgonen efter hade både doften och smaken djupnat och utvecklat en chokladig ton, medan de fruktiga tonerna fortfarande var kvar.

Roasting coffee beans

Brewing coffee with your own homeroasted beans feels really great! Since I wanted to experience as much as possible of the flavour, I ground them fairly fine and brewed the coffee in a Bialetti moka pot. The coffee, I must say, tasted really great! The qualities that I had wanted to achieve were all there – a slight acidity, a long lasting chocolaty finish with sweetness and fruity notes. The result was actually better than I dared hope for, but on the level that I had dreamed of! I have roasted the beans a few more times, with the same procedure and the same result. This coffee is now our weekend morning coffe that we enjoy highly. Now we have ordered more raw coffee beans of few different varieties. Soon we will see what more wonderful flavours we can achieve roasting more coffee beans at our home!

Att brygga kaffe med sin egenrostade kaffebönor känns helt underbart! Eftersom jag ville känna smaken så mycket som möjligt, malde jag dem fint och bryggde kaffet i en Bialetti-mockabryggare. Jag måste säga att kaffet smakade fantastiskt! De kvaliteter jag vill få fram var verkligen där – en lätt syra, en lång chokladtonande eftersmak med sötma och fruktighet. Resultatet var bättre än jag kunde hoppats på, men på den höga nivå jag hade drömt om. Jag har rostat bönorna några gånger till, på samma sätt och med samma resultat. Det här kaffet är nu det kaffe vi dricker på helgmorgnar och vi njuter av det i fulla drag. Nu har vi beställt mer bönor, gröna kaffebönor av olika sorter – snart får vi se vilka mer härliga smaker och dofter vi kan få fram genom att rosta kaffe hemma!

Roasting coffee beans in a home convection oven

Roasting coffee in a kitchen oven – here is how I did it

In order to get an even roast, a convection oven is preferred. Apart from that, no special equipment is needed. Here is my step-by-step guide:

 • Set the oven to 250 degrees Celsius. Allow the oven to warm up properly.
 • Spread approximately 2 deciliters of coffee beans evenly in an oven tray.
 • Place the tray in the oven.
 • As the beans begin to roast, you will probably need to stir the beans to achieve an even roast. In my case I needed to do that 3-4 times.
 • Take out the oven tray when the beans have the desired level of roast, in my case around 15-16 minutes.
 • The beans need to be cooled off in order to stop the roasting process and the chaff needs to be removed. Pour the beans in a collander or large sieve and stir them until the chaff is removed.
 • Pour the beans in a storage jar for coffee, but keep the lid slightly open overnight, allowing the newly roasted beans to ”breathe”.
 • If you can, wait at least overnight to grind and brew your coffee beans, as the tastee will deepen during that time.
 • Final step: grind and brew the beans to your liking, and most important: Enjoy!

That is it! Roasting raw coffee beans with a good result really can be acchieved in your own home. At least, it is something I can really recommend. Also it will fill your home with a rich scent of freshly roasted coffee. That is not a bad side effect, in my opinion!

För att få en jämn rostning är en varmluftsugn att rekommendera. Utöver det behövs inte någon speciell utrustning. Här är min steg-för-steg guide:

 • Sätt ugnen på 250 grader. Låt ugnen bli riktigt varm.
 • Sprid ut omkring två deciliter gröna kaffebönor jämnt på en ugnsplåt täckt med bakplåtspapper.
 • Sätt in plåten i ugnen.
 • När rostningen börjar behöver du röra bland bönorna för att få en jämn rostning. I mitt fall behövde jag göra det 3-4 gånger. Om du inte behöver röra bland bönorna så ofta kan du korta rostningstiden något.
 • Ta ut ugnsplåten när bönorna är så rostade som du vill ha dem, för min del var det efter 15-16 minuter.
 • Bönorna behöver svalna av för att rostningsprocessen ska stanna av och skalen från bönorna behöver skiljas från bönorna. Häll bönorna i ett durkslag eller en stor sil och rör i dem tills allt skal från bönorna har separerats.
 • Häll bönorna i en burk för att förvarea kaffe i , men låt locket vara på glänt över natten för att de nyrostade bönorna ska kunna ”andas” över natten.
 • Om du kan, vänta i alla fall till nästa dag med att rosta och brygga kaffe på bönorna, eftersom smaken djupnar under den tiden.
 • Sista steget: mal och brygg bönorna så som du vill ha dem, och viktigast av allt: Njut!

Det var allt! Att rosta kaffe med bra resultat går verkligen att göra hemma. Det är i alla fall något jag verkligen kan rekommendera. Dessutom kommer ditt hem att fyllas av en härlig fyllig doft av nyrostat kaffe. Jag tycker att det är verkligen inte en dålig bieffekt!

Roasting coffee beans in a home convection oven
Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: