Hoppa till innehåll

One bag, three ways

Having a good quality and well-designed leather bag really comes with only one problem – does it work in all occassions and situations? A good bag will hopefully work in most situations, but there always seem to be some limitations. This time around, it seems like I have found a bag that ought to work in almost every situation and that is the 48Hr Switch

Att ha en fin läderväska som är väldesignad och snygg kan egentligen bara föra med sig ett problem – fungerar den i alla situationer? En bra väska kommer troligen att fungera i de flesta situationer, men det brukar alltid finnas vissa begränsningar. Nu verkar det som att jag har hittat en väska som borde fungera i de flesta situationer och det är väskan 48Hr Switch:

The 48Hr Switch is made by a company called Temporary Forevers and it was started through a Kickstarter campaign. That campaign was funded almost five times over the inital goal. Now there is no need to go through the process of crowdfunding a project and waiting for the estimated delivery date to get this bag, now it is possible to order it and have it delivered, just like normal. 

Väskan 48Hr Switch tillverkas av ett företag som heter Temporary Forevers och det grundades i samband med en Kickstarter-kampanj. Den fick gräsrotsfinansiering nästan fem gånger det ursprungliga målet för kampanjen. Nu behöver man inte gå igenom processen som är förenad med gräsrotsfinansiering och vänta på det förväntade leveransdatumet långt fram i tiden, nu går det att beställa sin väska och få den levererad precis som vanligt.

So what is this bag, then? Well, first of all, it is possible to wear it in three diffrerent ways; either as normal, as abrief case, add the shoulder strap and carry it as messenger bag, or finally, add the seccond shoulder strap and wear it as backpack. 

Vad är det med den här väskan, då? Till att börja med, går det att bära väskan på tre olika sätt; antingen som vanligt som en portfölj, eller koppla på axelremmen och bär den med den vadderade läderremmen tvärs över som en cykelbudsväska, eller slutligen, spänn fast den andra vadderade remmen och bär den som en ryggäck.

As can be seen from the picture directly above, the bag is also expandable by opening a zipper when needed. Other than that, the 48 Hr Switch is made from full-grain leather, it has plenty of room for a laptop and a change of clothes. It should also accomodate the necessities for an over-night stay. Additionally, it comes with extra camera compartments that you can put in the bag whenever there is need to carry around a camera and some extra lenses safely and in style. 

Som man kan se i bilden närmast ovan går det också att utöka väskans volym genom att öppna en dragkedja som går väskan runt. Utöver det är 48Hr Switch gjord av helläder och den har gott om plats för en bärbar dator och ett ombyte kläder. Den ska också kunna rymma det mest nödvändiga för en övernattning. Dessutom följer det med extra kamerainsatser till väskan och de går enkelt att sätta in när man än behöver ha med sig en kamera med extra objektiv och bära dem med sig både i tryggt förvar och i stil.


As you might have noticed from the feature of the Solid Gray backpack, I have a soft spot for cool and stylish bags, even though these two are entirely different in style. What really got me interested here, was, apart from the style and good design, the possibility to use it in severeal different ways. Because that is what life is like, sometimes you need a briefcase for work, but you also need to be able to get to and from work and other activities and that is where messenger bag or backpack options really come in handy! 

Som du kanske har märkt från inlägget om ryggsäcken från Solid Gray är jag förtjust i snygga och coola väskor, även om de här två är helt olika varandra i stil. Det som fångade mitt intresse här var, förutom designen och stilen, möjligheten att använda väska på flera olika sätt. Det är ju ofta så livet är, ibland behöver man en stilig väska till jobbet, men man måste också ta sig till och från jobbet och andra aktiviteter och då kan möjligheten att förändra den till en cykelbudsväska eller en ryggsäck vara avgörande!

All images come from Temporary Forevers

All bilderna kommer från Temporary Forevers.

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: