Hoppa till innehåll

Luxurious lamps from Apparatus Design Studio

There are designer lamps and then there are designer lamps… Like most lamps, the lamps that I have at home haven’t been made to order, even though they are well designed and made by well-known designers. The lamps from Apparatus Design Studio, however, is an entirely different affair…

Det finns designerlampor och så finns det designerlampor. Som de flesta lampor är lamporna hemma hos mig inte tillverkade på min beställning, även om de är väldesignade och formgivna av välkända designers. Lamporna från Apparatus Design Studio är däremot en helt annan historia…

Apparatus Design Studio is based in New York and among other things, they make some extraordinary lamps. They have some regular-sized lamps but the ones that I fell for are quite big and can be demanding in question of space. Also, both of these lamps are made upon your order and each piece is hand-finished.

Apparatus Design Studio har sin bas i New York och tillverkar bland andra saker lampor utöver det vanliga. De har en del normalstora lampor, men de jag föll för är ganska stora och utrymmeskrävande. Dessutom tillverkas båda de här lamporna först när man beställer dem och varje lampa får sin slutliga finish för hand.

The first lamp is the Synapse, which as the name implies mimics a brain synapse with pair of huge hand shaped glass half globes. Between them is a brass orb that is lit up on either side by the four lamps that are hidden in the glass half globe. The bigger version has a total of twelve lamps. Den första lampan är Synapse, som kan liknas vid en hjärnsynaps med två stora halva sfärer som har formats för hand. Mellan dem sitter ett mässingsklot som lyses upp på två håll av fyra lampor som döljs bakom den halva glasgloben. Den större versionen har totalt sex lampor.

The other lamp is fittingly called Cloud, and comes in four sizes, all cloud-shaped. In the middle of the cloud are the light sources and the light is then refracted in the matte finished glass orbs. The orbs are suspended in fine brass chains and it all really give a soothing hovering feeling to this ceiling lamp.

Den andra lampan heter passande nog Cloud och finns i fyra storlekar, alla lika molnformade. I mitten av molnet sitter ljuskällorna och ljuset sprids sedan mjukt genom de omgivande matta glaskloten. Kloten hänger i mässingskedjor och det hela ger verkligen den här taklampan en härligt svävande känsla.

So, lamps that are luxurious, made upon order, hand finished and space demanding – all those things result in lamps with a certain price tag, but you can always dream, or start saving…

Slutligen, luxuösa lampor som tillverkas på beställning, handgjorda och utrymmeskrävande – allt det där ger lampor som naturligtvis har en viss prislapp, men man kan ju alltid drömma eller börja spara…

All photos come from Apparatus Design Studio.

Alla bilder kommer från Apparatus Design Studio.

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: