Hoppa till innehåll

Kangaroo light – to light up those dark corners

This is not really a lamp, but rather a lighting device – it is the Kangaroo light. It is a flexible and portable lighting object, made from soft, flexible silicone in a hexagonal shape, just shy of 20×20 centimetres and has 24 LEDs. Kangaroo light Det här är inte en vanlig lampa, utan mer som ett ljusföremål – Kangaroo light, heter den. Det är ett mjukt och böjligt föremål, gjort av mjuk silikon i en sexkantig form, knappt 20×20 centimeter och har 24 LED-lampor. Kangaroo light So, what dark corners of your world need to be lit up? This playful light can be used as a reading light, portable light, as a night light or why not to light up your bag. Or am I the only one who has a bag that appears to be a dark hole, when you are fumbling around trying to reach those ever so important small objects that always sink to the bottom of the bag?  Kangaroo lightSå, vilka mörka hörn behöver du lysa upp? Det här lekfulla lampföremålet kan användas som en läslampa, bärbar lampa, nattlampa eller varför inte låta den lysa upp din väska. Är det bara jag som har en väska som blir som en svart säck när man fumlar runt och försöker hitta de där små men viktiga sakerna som alltid tycks hamna på botten av väskan?  Kangaroo lightWhen you have the Kangaroo light in your bag you can turn on the light by double tapping either your bag or the light directly. The light will automatically be turned off after three minutes. Theres is also a touch switch for turning it on and off. The light can be recharged through ubiquitous USB and can run for 2,5 hours. 

När man har Kangaroo light i sin väska kan man tända den genom att knacka lätt två gånger, antingen på väskan eller direkt på lampan. Den kommer att stängas av automatiskt efter tre minuter. Det finns även en touch-strömbrytare för att tända eller släcka den. Lampan kan laddas via en vanlig USB-laddare och har en drifttid på 2,5 timme. 

Kangaroo light is designed by Kawamura and Ganjavian from STUDIO BANANA THINGS, that has designed some really interesting objects before. The Kangaroo light started as a Kickstarter project in collaboration with The Innovation Quarter at Bangor University.

Kangaroo light är formgiven av Kawamura och Ganjavian som har designat några riktigt intressanta saker tidigare. Kangaroo light lanserades först som ett Kickstarter-projekt i samarbete med The Innovation Quarter at Bangor University.

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: