Hoppa till innehåll

Emergency kit and design merged into one

Concepts are always interesting, even though it usually is even more interesting to be able to hold things in your hand. Still, there are concepts that are really intriguing and enticing. One such concept is the Minim Aid:

Koncept är alltid intressanta, även om det oftast faktiskt är mer intressant att hålla sakerna i sin hand. Trots det finns det koncept som verkligen är intressanta och lockande. Ett sådant koncept är Minim Aid:

Minim Aid emergency kit

Minim Aid is designed by Nendo for the company Sugita Ace and, as far as I can see, it is still a concept. The idea behind the concept is to provide an emergency kit mainly for people living in cities. It should also be functional, but at the same time so well designed that you can keep the emergency kit in plain sight so that it actually can be easily grasped when needed.

Minim Aid är designat av Nendo för företaget Sugita Ace och så vitt jag kan se är det fortfarande ett koncept. Idén bakom är ta fram ett kit för nödsituationer för folk som bor i städer. Det är tänkt att vara funktionellt, men samtidigt så väldesignat att man kan ha nödkittet stående synligt så att man lätt kan ta med sig det när det kan komma att behövas.

Minim Aid emergency kit

Design-wise it is constituted of a cylindrical shell or tube and inside it are also cylindrical containers of different lengths that contain the various parts of the kit. The parts that form the emergency kit are a whistle, raincoat, radio, combined flashlight and lantern, plastic case for storing smaller objects or medical supplies, drinking water and a cup. The radio appears to have a built-in battery with a hand crank to power the radio or to charge a phone.

Det är format av en cylinder som yttre hölje och inuti det finns cylindriska behållare som innehåller kittets olika delar. De lika delarna är en vissla, regnkappa, radio, kombinerad ficklampa och lykta, ett plastfodral för att förvara mindre föremål i eller delar till en förbandslåda, dricksvatten och en mugg. Radion verkar ha ett inbyggt batteri med en vev för att kunna driva radion eller ladda upp en telefon.

Minim Aid emergency kitMinim Aid emergency kitMinim Aid emergency kitMinim Aid emergency kit

The cylinder is just shy of 60 centimetres long and has a strap so that the kit can be carried across the shoulder. The outer tube is supposed to come in three different colours, as is the tools contained within the tube. Along with the changes in our world and society there is an increased interest for prepping, survivalism or preparedness for coping with emergency situations or disruptions of societal functions, so this emergency kit would make for an accessible and great looking kit!

Cylindern är knappt 60 centimeter lång och har en axelrem för att man ska kunna bära den med sig. Det yttre röret är tänkt att finnas i tre olika färger, liksom verktygen/delarna som förvaras i röret. I och med förändringar i världen och samhället har det blivit ett ökat intresse för prepping, överlevnadsmedel eller helt enkelt att vara förberedd för nödsituationer eller avbrott och störningar i våra samhälleliga funktioner, så det här kittet skulle kunna vara både lättillgängligt och snyggt!

Minim Aid emergency kit

Also, check out the short Youtube video clip for Minim Aid.

Missa inte heller att kolla in det korta Youtube-klippet för Minim Aid.

All images come from Minim Aid, of Sugita Ace.

Alla bilder kommer från Minim Aid, från Sugita Ace.

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: