Hoppa till innehåll

Colourful, portable multi-purpose lamp with a tilt

We have covered portable garden lamps once and again, but here is a new kind of lamp – Bicoca from Marset.

Vi har tagit upp bärbara trädgårdslampor både en och två gånger, men här är en ny sorts lampa – Bicoca från Marset.

It is a portable lamp that is so stylish that it really can be used both indoor and outdoor. It is made from polycarbonate, has a tiltable shade and comes in a multitude of colours:

Det är en trådgårdslampa som är så snygg att den verkligen kan användas både inne och ute. Den är gjord av polykarbonat, har en flexibel lampskärm och finns i en lång rad olika färger.

It is rechargeable and can light up your environment for somewhere between 5, 10 and 20 hours, depending on the brightness setting. Along with the tilt you can adjust and direct the light to where you want it.

Den är uppladdningsbar och kan din omgivning i någonstans mellan 5, 10 och 20 timmar beroende på den valda ljusstyrkan. Möjligheten att tippa skärmen gör att man kan rikta ljuset dit där man vill ha ljuset.

All these features alone would probably be quite compelling, but those features appear to be the basics. Apart from those basics, you can fix a magnet to the bottom of the lamp, so that the lamp can be placed securely on most metal surfaces. There is also a flexible armchair accessory that enables the lamp to be placed on, for example, an armrest or backrest on upholstered furniture. Thirdly, there is also a metallic disc that can be placed underneath a table cloth, on which the Bicoca lamp then is put and can stand securely.

Alla de här egenskaperna skulle nog ensamma kunna vara lockande, men de är faktiskt bara grunden. Utöver de egenskaperna kan man sätta fast en magnet på undersidan av lampan så att man kan sätta lampan på de flesta metallytor stabilt och säkert. Det finns också ett fåtöljtillbehör som är böjligt och gör att man kan ställa lampan på ett armstöd eller ryggstöd på en mjuk stoppad möbel. För det tredje finns det en rund metallskiva som man kan lägga under en bordsduk och sedan ställa lampan ovanpå, så att den står säkert.

Marset already had a good line of lamps, but the Bicoca lamp really pulls off it off and holds its ground with a good and appealing design and add to that a wide range of functions.

Marset hade redan ett bra lamputbud, men den lilla Bicoca-lampan lyckas verkligen stå för sig själv med bra och tilltalande design, utöver ett flertal bra funktioner.

All images come from Marset. The lamp is available at Växjö elektriska.

Alla bilder kommer från Marset. Lampan finns hos Växjö elektriska.

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: