Hoppa till innehåll

Beautiful and necessary tools for the interior addict

Being an interior addict, or at least an interior afficionado, often puts you in situations where you might need a few, but valuable tools. For me, I have often found myself in need of a few items that I end up usually carrying with me.

När man är inredningsgalen, eller i alla fall inredningsintresserad, hamnar man ofta i situationer när man kan behöva några få, men väldigt viktiga verktyg. Jag har märkt att jag ofta behöver ett fåtal saker som jag till slut har märkt att jag bär med mig.

Unfortunately, those tools are not always the most stylish or good-looking ones, sometimes even not always the most functional ones. To remedy that, I have found some good upgrades that will bring more style while performing the same functions, and sometimes new functions.

Tyvärr är det inte alltid de verktygen är särskilt snygga eller väldesignade – ibland är de inte ens särskilt välfungerande. För att komma till rätta med det har jag letat reda på några bra uppgraderingar som är betydligt snyggare och som samtidigt fyller samma funktioner, ibland dessutom lite till.

One typical function is to measure, so that you can check if the bargain or the way too expensive object you have just found will fit where you have intended to place it. I have had to make do with a regular measuring tape, or a small extendable yardstick or folding rule from a hard ware store. As an alternative, I found the small rolling measuring tool Rollbe:

En vanlig funktion är att mäta, så man kan se om det där fyndet eller det alldeles för dyra föremålet som man har hittat kommer att passa in där man har tänkt att ha det. Jag har brukat ha med mig ett måttband eller en minimåttstock från järnaffären. Som ett alternativ till det hittade jag det lilla rullande mätverktyget Rollbe:

Rollbe has been available on a Kickstarter campaign and it comes in two sizes, but also in either the metric or imperial system. The smaller one is 10 centimetres in circumference and the bigger one is 20 centimetres in circumference, so you can choose whichever suits your need best. Rollbe should be easy to use measuring both straight lines, as well as more irregular surfaces or objects. The handle is made from brass and the disc is made from stainless steel. When rolling it to measure, it clicks for each full rotation so that you can calculate the measured line or distance.

Rollbe har började med en Kickstarter-kampanj och finns i två olika storlekar, men det går också att välja mellan meterskalan, eller i tum. Den mindre modellen är 10 centimeter i omkrets och den större mäter 20 centimeter, så det går att välja den som passar bäst. Med Rollbe borde det vara enkelt att mäta både raka linjer och mer oregelbundet formade ytor eller saker. Handtaget är gjort av mässing och själva mätskivan är gjort av rostfritt stål. När man rullar den för att mäta klickar den till för varje helt varv, så att man ska kunna räkna ut den totala mätsträckan.

All images come from Rollbe’s Kickstarter campaign.

Alla bilderna kommer från Rollbes Kickstarter-kampanj.

The next tool involves keeping tracks och colour nuances and hues. If you like me, don’t have an exact recollection of colours and their hues, and therefore cannot always determine if two hues would go together or if you are searching for the exact same hue. The colour analyzer tool Pico, from Palette can help in exactly those situations!

Nästa verktyg handlar om att hålla koll på och analysera färgnyanser. Om du, liksom jag, inte har ett exakt minne för färger och nyanser, och därför inte alltid kan avgöra om två nyanser är desamma eller om de kommer att passa ihop. Då kan färganalysverktyget Pico, från företaget Palette, vara en god hjälp i precis de lägena!

It is a portable, even pocketable colour scanner that can take up to a thousand colour samples in one charge. Via the accompanying phone app you can browse and combine the sampled colours with standard colour collections and you can even extract HEX colour codes. Additionally, the Pico has a fairly affordable price at $49.

Det är en bärbar skanner, så liten att den lätt går att ha i fickan, och som kan ta upp till tusen färgprover på en laddning. Via appen kan man bläddra igenom färgproverna och kombinera dem med standardfärger. Det går även att få ut HEX-värden för färgerna man har analyserat. Dessutom kostar Pico inte mer än $49.

All images of the Pico colour tool comes from Palette.

Alla bilderna på färganalysverktyget Pico kommer från Palette.

Thirdly, a tool that I often use is the camera – to take a picture of something inspirational or a beautiful object that you have found. To heighten those photos, or to get at better field of view, you can use an external lens for your phone’s camera. Two good options are Moment lenses or Olloclip’s lense. Both are available in different variants, for example wide, macro, tele or fish eye lenses.

Det tredje verktyget som jag ofta använder är kameran – att ta bilder på något som man blir inspirerad av, eller en vacker som som man har hittat. För att höja kvaliteten på de bilderna, eller för att få ett bättre perspektiv kan man använda sig av en lös lins till sin mobilkamera. Två bra alternativ är linserna från Moment eller Olloclip.

Olloclip’s lenses typically comes in combinations, such as a 2-in-1 lens set like the active lens set, that combines an ultra wide lens with 2X telephoto lens. The lenses are mounted in pairs so that they are easy to attach and remove, and to just shift from the one to the other.

Olloclips linser brukar komma i kombinationer, precis som deras två i ett-set Active lens set, som kombinerar en vidvinkellins med en telefotolins med två gånger förstoring. Linserna är monterade två och två, så att de är lätta att sätta fast och ta loss samt att skifta från den ena till den andra.

Olloclip also has a 4-in-1 lens set that combines fish-eye, two different macro lenses and a wide-angle lens.

Olloclip har också ett set med fyra linser; fisköga, två olika makro-linser och en vidvinkellins.

Moment, mentioned earlier, also make great lenses for your phone’s camera. They have a variety of lenses, ranging from wide, macro and fish-eye to tele lenses.

Moment, som nämndes tidigare, gör också riktigt bra linser till mobilkameror. De har en rad olika linser, från vidvinkel, makro och fisköga, till telelinser.

Moment’s lenses are sold separately and are attached to a special case that you put your phone in. Not everyone may like that, but I must say that Moment’s case looks really good:

Moments linser säljs separata och man fäster dem på ett särskilt mobilfodral som man stoppar sin mobiltelefon i. Det är kanske inte något alla föredrar, men jag måste säga att Moments mobilfodral verkligen ser bra ut:

All images of Moment’s products come from Moment.

Alla bilder på Moments produkter kommer från Moment.

There we are, a innovative measuring tool, a pocketable colour analyser and external lenses for your phone’s camera. Three tools that at least would facilitate my interior addiction.

Där har vi all tre, ett nytt mätverktyg, en bärbar liten färgskanner och lösa linser till mobilkameran. Tre verktyg som i alla fall skulle göra mitt inredningsintresse lättare.

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: