Hoppa till innehåll

A uniquely angular knife block

Most knife blocks are just blocks, huge massive objects. But then, there are exceptions that you come across every once in a while and the knife block Black Diamond from Edge of Belgravia really looks remarkable:

De första knivblocken är verkligen bara block, stora massiva föremål. Plötsligt händer det däremot att man stöter på ett undantag och knivblocket Black Diamond från Edge of Belgravia är ett sådant och ser verkligen fantastiskt ut:

Here, there is no massive block, instead we have a void trapped by sharp black angles. This really is a sharp looking knife block that manages to steer clear of the typical looks of most knife blocks, and that is what caught my interest.

Här finns det inte något massivt block, istället är det ett tomrum som är inlåst av vassa svarta vinklar. Det är verkligen ett knivblock som har ett eget utseende och som lyckas med att kasta bort det typiska utseendet för ett knivblock och det var just det som fångade mitt intresse.

Edge of Belgravia’s Black Diamond has room for eleven knives and is probably most suited for their wonderful ceramic knives, but most knives should fit. And not just fit, but probably look even better inserted in the Black Diamond knife block!

Edge of Belgravias Black Diamond har plats för elva knivar och är säkert mest anpassad för deras fantastiska keramiska knivar, även om de flesta knivar nog passar. Och inte bara passa, utan säkert också se mycket bättre ut instuckna mellan vinklarna i knivblocket Black Diamond!

All photos come from Edge of Belgravia.

Alla bilder kommer från Edge of Belgravia.

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: