Hoppa till innehåll

Triangolo chair from Frama Copenhagen

There are furniture, and then there are design statements. The Triangolo chair from Frama Copenhagen is certainly a design statement, not just a piece of furniture. By design statement I do not mean that you just buy a piece of furniture, but that you buy a furniture in a particular design and most of all with a particular expression.

Det finns möbler och så finns det design som verkligen sticker ut. Stolen Triangolo chair från Frama Copenhagen är verkligen ett design som man lägger märke till, inte bara en möbel. Med design som sticker ut menar jag att man inte bara köper en möbel, utan man köper en möbel med en särskild formgivning och ett särskilt uttryck.

Design statements may sometimes have the basic function slightly obfuscated or purposely blurred out. In this case the commonly regular square or round seat is neither, but rather triangular, and hence the name – Triangolo. The backrest that usually is attached to the back of the seat is here attached to the sides of the triangular seat and extends backwards in swooping circular motion formed out of tubular steel, as if to contradict the triangular base.

Design som sticker ut kan ibland ha grundfunktionen något dold eller avsiktligt fördunklad. I det här fallet är den vanligtvis runda eller fyrkantiga sitsen trekantig och det är därifrån namnet kommer – Triangolo. Ryggstödet som oftast är fäst i bakkanten av sitsen sitter här fast på sidorna av den trekantiga sitsen och sträcker sig bakåt i en svepande rörelse och är gjort av stålrör, som om det vill utgöra en motsats mot sitsen.

The Triangolo chair is made from untreated stainless steel. It was designed by the architect Per Holland Bastrup and it was actually designed in 1989. Despite that, it still looks contemporary and modern, with really sharp lines. Furthermore, I must say that it is no less of a design statement today, than it must have been in 1989.

Stolen Triangolo Chair är gjord av obehandlat rostfritt stål. Den formgavs av arkitekten Per Holland Bostrup och den designades faktiskt redan 1989. Trots det är den fortfarande riktigt modern och samtida, med riktigt skarpa linjer. Dessutom måste jag säga att den inte är mindre av design att lägga märke till idag, än den måste ha varit 1989.

This practically architectural chair can be found at Artilleriet in Gothenburg and it comes in two versions, either in stainless steel or in blackened steel.

Den här närmast arkitektoniska stolen finns hos Artilleriet i Göteborg och den finns i två varianter, i rostfritt stål eller svärtat stål.

All images of the Triangolo chair come from Artilleriet.

Alla bilder av Triangolo chair kommer från Artilleriet.

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: