Hoppa till innehåll

A blacked-out furniture trio

Furniture in black can be really interesting – they can both stand out and be understated at the same time. Recently I found three pieces of furniture that are nicely minimal, yet functional and stylish.

Svarta möbler kan verkligen vara intressanta – de kan både sticka ut och vara nedtonade på samma gång. Nyligen hittade jag tre möbler som är härligt sparsmakade men samtidigt funktionella och stilrena.

The Curved Side Table is strikingly minimal. The basic shape provides both a small table top, storage space for magazines or a few books as well as the base of the table.

Bordet Curved Side Table är verkligen minimalt. Formen blir både en liten bordsskiva, förvaring för tidningar eller några böcker likaväl som bordets fot och underrede.

It is made from black powder coated steel and would make a great side table, both sturdy and light in its appearance.

Det är gjort av svart pulverlackat stål och skulle fungera utmärkt som ett sidobord, både stabilt och lätt i uttrycket.

A bigger piece of furniture is the Grid Cabinet. It is made of perforated steel, with small square holes, and a top of black marble. The cabinet sits atop a thin stand of equally black square steel rods.

En lite större möbel är skåpet Grid Cabinet. Det är gjort av perforerad plåt, med små fyrkantiga hål, och en svart marmorplatta upptill. Skåpet står på ett tunt beställ av fyrkantsjärn.

The perforation gives it a lighter impression thanks to the see-through quality that allows you both to store items inside the cabinet and at the same time display them, allowing the viewer a glimpse of the objects inside the cabinet.

Perforeringen ger skåpet ett lättare intryck tack vare att man kan se igenom det och att man kan förvara saker i skåpet samtidigt som man visar upp dem. Man får helt enkelt en glimt av föremålen i skåpet.

No less black, but more mobile, is the Bauhaus Trolley. As the name suggests, it is clearly inspired by the Bauhaus art school with its now classically modern design.

Inte mindre svart, men mer flyttbar är serveringsvagnen Bauhaus. Som namnet talar om är den helt klart inspirerad av konst-, arkitektur och designskolan med sin numera klassiskt moderna design.

A trolley can serve many purposes apart from just functioning as a trolley – movable storage, in a kitchen, holding arts material in a studio, books and other work material in a home office, and much more.

En serveringsvagn kan fylla många funktioner utöver att bara vara en serveringsvagn – flyttbar förvaring, i ett kök, en plats att ställa konstnärsmaterial på i en ateljé, böcker eller annat arbetsmaterial, och mycket mer.

If these three pieces of furniture look similar or seem to have a common design language, you are quite right! This trio come from the Danish firm Kristina Dam Studio.

Om de här tre möblerna påminner om varandra eller verkar ha en del gemensamt har du helt rätt! Den här trion kommer från danska Kristina Dam Studio.

All photos of these pieces of furniture come from Kristina Dam Studio.

Alla bilder av de här möblerna kommer från Kristina Dam Studio.

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: