Hoppa till innehåll

The surprising trolley from a favourite designer

Have you ever had a favourite designer and thought you knew their best designs? Richard Sapper has designed the masterfully penned lamp Tizio, but just recently I discovered he had also designed a trolley produced by Alessi. The combination of Alessi and Richard Sapper ought to be a great combination and it really is very much so.

Har du någon gång haft en favoritformgivare och trott att du känner till deras bästa formgivningar? Richard Sapper har formgivit den mästerligt designade lampan Tizio men nyligen märkte jag att han också har ritat rullvagn för Alessi. Kombinationen av Alessi och Richard Sapper borde vara en fantastisk matchning och det är det verkligen också.

Plico trolley, design by Richard Sapper, for Alessi

I came across the trolley called Plico and it had a sharpness and very a familiar touch. Sapper designed it in the 70s but it is one of those designs that are timeless – well designed, functional and minimal. It is a trolley with an angular shape and two tiers. All in black, except for the orange brakes on one pair of the wheels.

Plico trolley, design by Richard Sapper, for Alessi

Jag stötte på rullvagnen som heter Plico och den hade en skärpa i formgivningen och en välbekant känsla. Sapper ritade den på 70-talet men det är ett exempel på tidlös formgivning – väldesignad, funktionell och minimalistisk. Rullvagnen har skönt kantig formgivning och två hyllor. Den är helt svart förutom de orange bromsarna på det ena hjulparet.

Plico trolley, design by Richard Sapper, for Alessi
Plico trolley, design by Richard Sapper, for Alessi
Plico trolley, design by Richard Sapper, for Alessi

The sharp design makes it possible to use it more than just as a trolley, it works really well as an impromptu side table. Also, it can be neatly folded together and stowed away when not needed. Besides that, it also has a hidden function ever so useful in these work-from-home-times. The top shelf can be folded 180 degrees thereby creating a workspace suitable for a laptop, iPad, notebooks or other creative material.

Plico trolley, design by Richard Sapper, for Alessi

Den snygga designen gör att rullvagnen kan användas till så mycket mer än bara en rullvagn, den fungerar utmärkt som ett improviserat eller flyttbart sidobord. Dessutom kan den fällas ihop till ett platt paket och ställas undan när den inte behövs. Utöver det har den en annan funktion som är väldigt användbar i de tider som råder nu med arbete hemifrån för mogna. Den övre hyllan kan fällas utåt 180 grader och ger då en bra arbetsyta får exempelvis en börjar dator, iPad, anteckningsböcker eller annat material för skapande.

Plico trolley, design by Richard Sapper, for Alessi

All of these qualities of Richard Sapper’s trolley Plico from Alessi make for a great addition to your home – the multi-purpose use, the ability to fold it, and not least, the great production and design!

Plico trolley, design by Richard Sapper, for Alessi

De här kvaliteterna hos Richard Sappers rullvagn Plico från Alessi gör den till ett perfekt tillskott till ditt hem – den kan användas på flera olika sätt, går lätt att fälla ihop och, inte minst, vältillverkad och snyggt formgiven!

Plico trolley, design by Richard Sapper, for Alessi

All photos of the trolley Plico come with kind permission from Alessi.

Alla bilder av rullvagnen Plico kommer med tillstånd från Alessi.

Plico trolley, design by Richard Sapper, for Alessi
Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: