Hoppa till innehåll

BeoPlay M3 – smart, rund och välljudande

Högtalare är både enkla och komplicerade – enkla för att det i grunden handlar om att de ska ge ett bra ljud, men komplicerade för att det också handlar så mycket om anslutningsmöjligheter, där det finns många olika val.

Speakers can be both simple and complicated – simple because they are basically about producing a good sound, but complicated because it is also about connectivity and that is where the choices or options add up.

Ett annat val handlar om utseende – vill man ha en högtalare som ser ut som en högtalare eller mindre teknologisk och med ett mjukare utseende? Jag har tidigare skrivit om två olika högtalare med olika stilar; AudioPro T3 som har ett klassiskt högtalarutseende och BeoPlay M5 med sitt mjukare utseende. AudioPro T3

Another choice is about looks and style – do you want a speaker that looks more like a traditional speaker or less technological and with a softer look? I have written before about two speakers with different styles; the AudioPro T3 with a classical speaker look and the BeoPlay M3 with its softer look. BeoPlay M5

När det gäller anslutningsmöjligheter kan det snabbt bli komplext, ska det vara gammal analog anslutning med sladd, eller digital anslutning? Trådlösa anslutningar kan också bli komplicerade, ska det vara bluetooth, AirPlay, Chromecast, Spotify Connect eller andra lösningar för att spela musik i flera rum som Sonos, AudioPro multiroom, B&O:s Beolink multiroom, Denon Heos, Yamaha MusicCast eller någon annan lösning eller kanske en kombination av flera?

When it comes to connectivity things can quickly get complicated, should it be old-school analog connections with cord, or digital connections? Wireless connections can also get complicated, is it going to be Bluetooth, AirPlay, Chromecast, Spotify Connect, or other solutions for multi room audio like Sonos, AudioPro multiroom, B&O:s Beolink multiroom, Denon Heos, Yamaha MusicCast or some other solution or perhaps a combination of several?

En högtalare som både är snygg och klarar flera olika lösningar för streaming är Bang & Olufsens lilla högtalare BeoPlay M3.

A speaker that has both good looks and supports several streaming solutions is Bang Olufsen’s small speaker BeoPlay M3.

BeoPlay M3 finns i två versioner, en mörkgrå i anodiserat aluminium och en i ljusgrått som har ett överdrag för högtalargallret i matchande ulltyg från svenska Kvadrat. Liksom BeoPlay M5 är den designad av Cecilie Manz.

BeoPlay M3 comes in two versions, in dark grey anodised aluminium or in light grey with a speaker cover in matching wool fabric from the Swedish company Kvadrat. Just like BeoPlay M5 it is designed by Cecile Manz.

Oberoende av färg har den en enkel men för storleken kraftfull konstruktion: två förstärkare som var och en separat driver en diskanthögtalare och en bashögtalare. Som det brukar vara med B&O:s högtalare de är väl avstämda för att låta bra och naturligt.

No matter which colour you choose it has a simple but powerful construction: two amplifiers that separately power a tweeter and a woofer. As usual with B&O:s speakers they are well designed to produce good and natural sound.

Det här är en liten högtalare, drygt 15 centimeter hög, så den är till storleken ganska lik Sonos One. Däremot skiljer det en del mellan dem i funktioner. Bland annat har BeoPlay M3 bluetooth, vilket Sonos One inte har, men två Sonos One går att koppla ihop för att spela musik i stereo, vilket inte går med M3:an. Som vanligt måste man fundera på hur man vill använda sin högtalare innan man handlar. En likhet mellan både BeoPlay M3 och Sonos One är att de låter förvånansvärt bra och kraftfullt, trots sin storlek.

This is a small speaker, about 15 centimetres tall, so on the one hand it is size-wise quite similar to the Sonos One. On the other hand they differ in functions. Among other things the BeoPlay M3 has Bluetooth, something that the Sonos One does not have, but you can pair two Sonos One to play audio in a stereo pair, which cannot be done with the BeoPlay M3. As always, you have to figure out how you want to use the speaker before buying it. A similarity between the two is that they sound surprisingly good and powerful for their size.

Utseendemässigt måste jag däremot säga att BeoPlay M3 är klart bättre – den lyckas med att samtidigt vara diskret och dra blickar till sig!

When it comes to looks I must say that the BeoPlay M3 has the upper hand – it succeeds in being both discrete and attracting looks at the same time!

Alla bilderna av B&O:s högtalare kommer från Bang & Olufsen.

All photos of B&O:s speakers come from Bang & Olufsen.

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: