Hoppa till innehåll

Zaha Hadid – The mother of futuristic architecture

The first time I heard of Zaha Hadid was when we visited the Design Museum in London some ten years ago. We loved her work at once and I have followed her ever since and bought books about her and downloaded her app. Zaha Hadid was born 1950 in Bagdad, Iraq and was the first woman to recieve the Pritzker Architecture Prize in 2004 and was made a Dame by the Queen of England. She has recieved the Royal Gold Medal and has also received the Stirling Prize twice. Unfortunately she died too early, March 31 last year, only 65 years old. 

Första gången som jag hörde talas om Zaha Hadid var när vi för tio år sedan besökte Design Museet i London. Det var kärlek vid första ögonkastet och jag höll koll på henne ända sedan dess, jag läste om henne på internet, laddade ner hennes app och köpte böcker om henne och hennes arkitektur. Zaha Hadid föddes 1950 i Bagdad, Irak och var den första kvinna som mottog the Pritzker Architecture Prize 2004 och hon förärades med Dame-titeln av drottningen av England. Hon har mottagit the Royal Gold Medal och även the Stirling Prize två gånger. Tyvärr dog hon alldeles för tidigt den 31 mars förra året, bara 65 år gammal.


Her architecture is brutal and yet soft in its lines, The Guardian has called her ”Queen of the curves” and seeing her buildings you understand exactly what they mean. She was not that round in her designs from the beginning as you can see on her first designed building, the Vitra Fire Station in Weil am Rhein in Germany (1991-1993). The straight lines in different angles are just great, it is an edgy and contemporary building that I truly like. 

Hennes arkitektur är brutal och men ändå med mjuka linjer, The Guardian kallade henne ”Queen of the curves” och när man har sett hennes byggnader förstår man vad de menar. Hennes första byggnader hade däremot inte så mycket mjuka kurvor som man kan se på hennes första byggnad, Vitra Fire Station i Weil am Rhein i Tyskland (1991-1993). De raka linjerna i olika vinklar är helt magiska, det är vasst och modernt och jag gillar det skarpt.


The Heydar Aliyev Center in Baku, Azerbadjan (2007-2013) was one of the last finished buildings and it is absolutely more curved in the designed. The floating feeling is beautiful and it also makes for nice shapes inside the building. 

The Heydar Aliyev Center i Baku, Azerbadjan (2007-2013) var en av de senaste färdigställda byggnaderna och den har absolut en mer kurvig form. Den flytande känslan är vacker och det ger också vackra former inne i byggnaden.This is the beautiful Liquid chair and I found it on Artsy. The stylish vase Crevasse in polished stainless steel for Alessi.The beautiful silver jewellery collection Lamellae that she designed for Georg Jensen.Beautiful porcelain by Zaha Hadid for Maison et objet, I have borrowed the picture from Boca Do Lobo.Zaha Hadid was not only an amazing architect but also designed furniture, accessories in interior and jewellery.

Zaha Hadid var inte bara en fantastisk arkitekt utan formgav även möbler, inredningsdetaljer och smycken.

Every item has her signature style of curved forms and futuristic feel and it felt like she had no restrictions and felt that anything is possible, it is liberating to see and I hope we will see more people approaching design that way.

Alla henens formgivna föremål har hennes typiska stil, den kurviga formen och futuristiska känslan och jag gillar att det verkar som hon inte kände några begränsningar utan att allt är möjligt. Det är väldigt frigörande att se och jag hoppas att det kommer fler i framtiden som kan arkitektur på det sättet.Finally, a cool centerpiece she made for Alessi. This was a wedding gift to me on my wedding day and I really love it. If you want one you can find it available at Made it design.

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: