Hoppa till innehåll

Use your corner space with the UGAO clothes rack

Corner spaces are far from the most well used spaces. If that space is ever used there mostly is a shelf pushed into the corner. The clothes rack UGAO from designer Simon Morasi Pipercic for Ligne Roset is here to change all that. 

Hörn är oftast ett utrymme som är långt ifrån välutnyttjat. Om det utrymmet används över huvud taget är det oftast bara en hylla som står upptryckt i hörnet. Klädhängaren UGAO från designern Simon Morasi Pipercic för Ligne Roset är här för att ändra på det.

The clothes rack UGAO is a brand new product that was newly released at Maison et Objet in Paris. Apart from the smart use of corner space the design is cleverly made as a three-dimensional shape with a continuous loop of metal. It also has a very sculptural presence as well as a practical use.

Klädhängaren UGAO är en helt ny produkt som nyligen lanserades på Maison et Objet i Paris. Förutom den smarta användningen av hörnutrymmet är den listigt gjord som en tredimensionell design med en till synes obruten metallstav. Den har dessutom en riktigt skulpturalt uttryck utöver den rent praktiska användningen.

The vertical steel rod is placed all the way into the corner, shifts into a 45-degree angle, then another angle and shifts into the horizontal steel bar that you can hang your clothes and hangers on.

Den lodräta delen går hela vägen in i hörnet på väggen, övergår i en 45-gradig vinkel, sedan en till och därefter går den över i en vågrät del som utgör själva klädhängaren.

The horizontal part is clad in wood that brings a warmer and softer feeling. The clothes hanger UGAO can be flat packed and is mounted on the wall with a few screws so that it won’t leave too much marks on the wall if you decide to move it to another corner.

Den vågräta delen är klädd i trä som ger en varmare och mjukare känsla. Klädhängaren UGAO går ner i ett platt paket och monteras på väggen med ett par skruvar så den lämnar inte så stora märken efter sig om man bestämmer sig för att flytta den till ett annat hörn.

This is a really great design, with a unique expression, and a great use of under-used space. The only question I am facing is whether I would really use it as a hanger or just marvel at its sculptural qualities!

Det här är en riktgt bra design, med ett unikt uttryck och ett bra sätt att använda underutnyttjat hörnutrymme. Den enda frågan jag ställs inför är om jag verkligen skulle använda den som en hängare eller bara beundra dess skulpturala kvaliteter!

All photos of the UGAO clothes rack for Ligne Roset come from designer Simon Morasi Pipercic

Alla bilder av klädhängaren UGAO för Ligne Roset kommer från designern Simon Morasi Pipercic.

 

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: