Hoppa till innehåll

Uncrate + Heimplanet – the black geodesic tent with a high level of design

Tents, outdoor living and design – how often do they go together? Not that often, it seems, but there are exceptions, and the cooperation between Uncrate and Heimplanet is a great example of that!

Tält, utomhusliv och design – hur ofta går de ihop? Inte särskilt ofta, verkar det som, men det finns undantag och samarbetet mellan Uncrate och Heimplanet är ett riktigt bra exempel på det!

The result of that cooperation is Heimplanet X Uncrate The Cave Tent, which is a special version of Heimplanet’s geodesic tent. This version of the already cool geometrically shaped tent is in all black.

Resultatet av samarbetet är Heimplanet X Uncrate The Cave Tent, som är en särskild version av Heimplanets geodetiska tält. Den här versionen av det redan riktigt coola geometriskt formade tältet är helt i svart.

The geodesic dome shape makes for a very strong construction combined with low weight. In the case of Heimplanet’s tents in general, as well as in this case, it is inflatable, so all you have to do to set it up is to roll it out and inflate it with a pump.

Den geodetiska formen ger en riktigt stark konstruktion kombinerat med låg vikt. Ifallet med Heimplanets tält är de uppblåsbara, så allt man behöver göra är att rulla ut tältet och blåsa upp det med en pump.

The tent weighs less than five kilograms and should be fully inflated in less than a minute. The tent has a vestibule and a detachable gear loft between the inner and the outer tent. But most of all, it is a tent that is utterly cool and with a high level of good design! For the time being, it seems that the special all, black version is sold out at Uncrate, but we’ll have to check in there soon again to see if it back in stock, won’t we?

Tältet väger mindre än fem kilo och det ska kunna pumpas upp på mindre än en minut. Tältet har en liten hall och förvaring för utrustning mellan inner- och yttertältet. Fast mest av allt är det otroligt coolt och visar på en riktigt hög nivå av design! För tillfället verkar det däremot vara slutsålt hos Uncrate, men man får väl helt enkelt ta och titta in där snart igen för att se om den finns i lager igen, eller hur?

All images come from Uncrate.

Alla bilder kommer från Uncrate.

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: