Hoppa till innehåll

Travel tech necessities

Do you travel lo-tec, without any tech devices? Or are you more like me and travel with your everyday tech devices and perhaps you even a bring few more?

Brukar du resa utan en massa teknikutrustning? Eller är du som jag som reser med en massa teknikgrejer som man använder varje dag, kanske till och med några fler?

When I travel, either if it is for work or personal and for pleasure, there are some tech devices that I always bring with me. Technology is so much a part of our everyday convenience and comfort, so why wouldn’t you want to bring it with you when you are away from home?

När jag reser, oavsett om det är i jobbet eller privat och för nöjes skull, är det en del teknikutrustning som jag oftast brukar ha med mig. Teknik är så pass mycket en del av den vardagliga bekvämligheten, så varför skulle man inte ta med sig det när man reser hemifrån?

Apart from the personal devices like my phone and an iPad or laptop, I usually bring a good power bank with me, to keep my devices charged up and running. I need a power bank with at least two USB outlets so that I can charge two devices at once. I am thinking of upgrading to a power bank with a USB-C port, but inte that also two regular USB ports.

Förutom de personliga prylarna som telefonen och en iPad eller bärbar dator, brukar jag ta med mig en bra powerbank, för att hålla mina prylar laddade och klara att användas. Jag behöver en powerbank med minst två USB-uttag så att jag kan ladda två prylar på en gång. Jag funderar på att byta upp mig till en powerbank med ett USB-C-uttag utöver de två vanliga USB-uttagen.

Anker power bank with USB-C

Anker’s power bank with USB-C charging, photo from Anker.

Ankers powerbank med USB-C, bild från Anker.

Satechi power bank

Satechi’s power bank, photo from Satechi.

Satechis powerbank, bild från Satechi.

To keep both the power bank and the other devices charged, I bring a multi port USB travel charger. I have been using Anker’s 40W charger with five USB ports for several years now and it has always worked perfectly, both at home and when away from home.

För att hålla både powerbanken och de andra prylarna laddade tar jag med mig Ankers reseladdare med flera USB-uttag. Jag har använt den här Ankers 40-wattsladdaren med fem uttag i flera år nu och den har fungerat perfekt, både hemma och på resa.

Anker travel charger, multi-port USB-charger Anker travel charger, multi-port USB-charger

If I should have bought one now I would probably have picked one with USB-C as well. An advantage of having a single charger is that you don’t have to bring an electrical travel adapter for different outlets and currents. Satechi’s travel charger can also work with most voltage outputs, just bring a power cord that fits the outlets to the countries where you are going.

Om jag skulle köpa en ny laddare nu skulle det troligen ha blivit en laddare som även har USB-C. En fördel med att ha en bra reseladdare är att man inte behöver ha med sig någon reseadapter för olika uttag och strömstyrkor. Satechis reseladdare fungerar med de flesta strömstyrkor, man behöver bara ha med sig eller köpa en apparatsladd som passar i uttagen i de länder man ska till.

Satechi 75W USB-C travel charger

Satechi Type-C 75W travel charger, photo from Satechi.

Satechis reseladdare på 75 watt och med USB-C, bild från Satechi.

When I bring a laptop I also is usually take an external hard drive, for movies and photos. An external hard drive for travelling should ideally be slim and light, preferably even good looking. I have had the Seagate Expansion Portable hard drive for some time now and it fits those demands.

När jag har med mig bärbar dator brukar jag också ha med mig en extern hårddisk, för filmer och foton. En extern hårddisk för resa ska helst vara lätt och så liten som möjligt, helst ska den även vara snygg. Jag har haft Seagates Expansion Portable sedan en tid och den svarar bra mot de kraven.

Seagate Expansion Portable external hard drive Seagate Expansion Portable external hard drive

Seagate Expansion Portable hard drive, photos from Seagate.

Seagate Expansion Portable hard drive, bilder från Seagate.

When it comes to headphones I still use a pair of Jabra on-ear headphones. They don’t have active noise cancelling, but they sport great sound and great battery life. Also, they are foldable and that makes them easier to pack and bring along wherever you are going.

När det kommer till hörlurar använder jag fortfarande ett par Jabra-lurar. De har inte aktiv brusreducering, men de låter riktigt bra och har bra batteritid. Dessutom går de att fälla ihop och är lättare att ha med sig, vart man än ska.

Jabra Revo Bluetooth headphones

For media and entertainment purposes we usually bring an Apple TV. It is small and fairly portable and is easy to connect to the hotel room’s tv screen. Of course, you could connect one of your devices to the screen with the use of an adapter, but then that device would be tethered and not available to use for something else.

För media och underhållning brukar vi ha med en Apple TV. Den är liten och ganska lätt att ha med sig och är dessutom lätt att koppla in till tv:n i hotellrummet. Visst, man kan ju koppla in en iPad med en adapter, men då är den fastkopplad till skärmen och går inte att använda till annat.

Apple TV

Apple lightning adapters

Since the WiFi at many hotels is either slow or has bad coverage I bring a travel router in the form of an Airport Express that I connect to the hotel rooom’s Ethernet port. The Airport Express is far from new but it works great for this purpose, my devices connect automatically to it now, it only has to cover a limited area and additionally, and it supports Airplay for music streaming which is what we mainly use at home.

Eftersom många hotell har wi-fi som antingen är långsamt eller har dålig täckning tar jag med en reserouter i formgav en AirPort Express som jag koppar in till hotellrummets nätverksuttag. AirPort Express är långtifrån ny, men den fungerar perfekt till den här användningen, mina prylar ansluter automatiskt till den och den behöver bara täcka en begränsad yta. Dessutom har den AirPlay för musikstreaming vilket är det vi oftast använder hemma.

Apple Airport Express

Streaming music to an AirPlay receiver is quite pointless without a good speaker and for that purpose we use our favourite Audiopro T3, that can run on both an electric outlet or the built-in battery but also has a good Bluetooth connection for when you use it outside the hotel room, perhaps on a picknick. If we want some more power we can bring the bigger sibling AudioPro C5. It is slightly bigger but it has built in Airplay, but also Spotify Connect, that allows you to play your favourite music without draining your phone’s battery. AudioPro T3, in the wild

Att strömma musik till en Airplay-mottagare är meningslöst utan en bra högtalare och där använder vi vår favorit AudioPro T3. Den går på både ström från eluttag eller från det inbyggda batteriet men har också bra bluetooth-anslutning för när man är utanför hotellrummet, kanske på en picknick. Vill vi ha lite mer kraft tar vi med storasyskonet AudioPro C5. Den är lite större men har både AirPlay och Spotify Connect inbyggt, så man kan spela sin musik utan att tömma batteriet i telefonen.

As you might have understood, we use mostly Apple’s products, but if you use Android phones and want to connect them to a tv screen you can find a really practical and extensive guide for that over at Joy of Android. Check it out, because it might be really useful if you haven’t found a good way to get content from your Android phone to your screen.

Som du säkert har förstått använder vi oftast Apple-produkter, men om du har en Android-telefon och vill koppla den till en tv eller en skärm, har Joy of Android en riktigt bra och utförlig guide. Kolla in den, för den kan vara riktigt användbar om du inte har hittat ett bra sätt att få över innehåll från din telefon till en skärm.

To carry and to keep these travel tech devices safe I use my absolute favourite backpack – the hard case backpack Solid Gray. Of course, it doesn’t have room for the AudioPro speaker, but all the other devices fit easily, including a laptop and an iPad.

För att bära de här teknikprylarna och förvara dem säkert har jag min absoluta favoritryggsäck Solid Gray, med sitt hårda skal. Det är klart, AudioPro-högtalaren får inte plats i den, men alla de andra prylarna får plats med lätthet, inklusive en bärbar dator och en iPad.

Solid Gray backpack, hard shell backpack Solid Gray backpack, hard shell backpack Solid Gray backpack, hard shell backpack

So, these are my tech necessities –what tech items are your travel necessities? What kind of tech do you bring with you when travelling?

De här är mina teknikprylar som åker med på resa– vilka teknikprylar är nödvändiga för dig när du reser? Vad tar du med sig för teknik på resa?

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: