Hoppa till innehåll

Tema favoritlampor – Enigma

IMG_0286

Var ska man egentligen ha en favoritlampa? Ska den vara där man ser den mest eller där man sliter på den minst? I köket har jag en av mina favoritlampor – man kanske tycker att det inte är en så bra plats för en favoritlampa eftersom den kan fara illa av matos och vardagsslitage. Tvärtom tycker jag att det är bra att ha saker och design som man verkligen tycker om där man också verkligen  ser dem, använder dem och njuter av dem!

Den här favoritlampan är Enigma, är formgiven av den japanske designer Shoichi Uchiyama och tillverkas av Louis Poulsen. Det är en taklampa som har ett nätt och luftigt uttryck och den ger ett närmast perfekt bländfritt ljus. Poul Henningsen och Louis Poulsens tidiga lampor som lade grunden till firman Louis Poulsens framgångar fokuserade just på att få fram ett bländfritt ljus och med den bakgrunden passar verkligen Enigma in. Lampan har en halogenlampa som ljuskälla och när den dimras ger den en härligt varmare och gulare ton. Den nedåtriktade ljuskällan döljs av konliknande form av borstad aluminium och ljuset faller på fyra skärmar av matt akryl, tre ringar av minskande storlek och avslutas underst av en cirkelformad skiva. Skärmarna hänger i tre tunna stålvajrar som utgår från ett fäste ovanför ljuskällan.

Resultatet är en lampa som ger ett svävande intryck, jag tycker att den är riktigt snygg, med ett modernt men ändå tidlöst utseende. Skärmarnas matta ovansida fångar effektivt upp ljuset, medan de blanka undersidorna sprider det vidare. När lampan är tänd ser man vid en snabb anblick bara de upplysta skärmarna svävande i luften. Om man som jag, har lampan som en lampa över ett bord kan man sitta under lampan utan risk för att bli bländad av ljuskällan, vilket annars är risken med många taklampor. Enigma fungerar dessutom lika bra fullt upplyst som arbetsbelysning, likaväl lågt dimrad som mjuk stämningsbelysning. I köket, där jag har min Enigma, behöver man dessutom verkligen belysning för många olika situationer och syften och här är Enigma perfekt. Jag har sett Enigma i många olika miljöer; restauranger, i andra offentliga miljöer lika väl som i hem, över bord eller i utrymme med dubbel takhöjd. Med Enigma-lampan har formgivaren verkligen lyckats med att förvandla en direkt ljuskälla till en indirekt och få den att fungera i flera olika situationer – kan ljusdesign bli mycket bättre?

Ja, just det, jag höll på att glömma att den här lampan också finns i två andra varianter, en med fem reflektorer och en med sju. De gör sig nog bättre om man ska ha Enigma där det är högre i tak.

IMG_0288 (1)

Where should you place your favourite lamp? Should it be where you see it the most or where the wear and tear on it is the least? In the kitchen is where I have one of my favourite lamps – some might think that it’s not such a good place because of vapours from frying and everyday wear and tear. On the contrary, I prefer having things and design that you genuinely like in places where you really see them, use them and enjoy them! 

This particular favourite of mine is Enigma, is designed by the Japanese designer Shoichi Uchiyama and is manufactured by Louis Poulsen. It is a pendant light that has a light and airy appearance och it produces a nearly glare free light. Poul Henningsen and Louis Poulsen’s early lamps that laid the foundation to the firm Louis Poulsen’s success were particularly focused on achieving light free from glare and in that context the Enigma certainly fits in. The source of light is a halogen bulb that when dimmed, emits a lovely warmer and more yellowy tone. The downward light is hidden inside a cone shaped from matte aluminium and the light hits four shades made from matte acrylic, three rings in falling sizes ended off with circular shade. The four shades are suspended from three thin steel wires, attached symmetrically above the light bulb. 

The result is a lamp with a weightless impression and I find it really neat, with modern but still somewhat timeless looks. The matte upper side of the shades catch the light effectively, while the shiny lower sides reflect and spread it. By a quick glance when lit, the lamp is seen only through the lit shades seemingly hovering in the air. If you, like me, have the lamp above a table, you can sit beneath the lamp without the risk of any glare, which otherwise often is the case with many pendant lights. Additionally, the Enigma functions really well as working lights,a s well as softly dimmed mood light. In the kitchen, where I have my Enigma, you really need light for a multitude of situations and purposes, and here the Enigma really shines (no pun intended). I have seen the Enigma in a number of different environments; restaurants, in other public environments as well as in homes, above tables or in double height spaces. With the Enigma lamp the designer has really achieved in transforming a direct source of light into an indirect one and to make it work in many occasions – can lighting design really become much better? 

Well, yes, I almost forgot to mention that this lamp also comes in two other versions, one with five shades and one with seven. They are probably more fitting for spaces with higher ceilings.


Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: