Hoppa till innehåll

Robotic furniture from Ori for functional small space living

In densely populated areas space and square space is becoming more and more sought after. In line with that the use and the multi-purpose use of space is also more valuable and that is where Ori’s line of robotic furniture can add more functions and uses to a small space.

I tätbefolkade områden blir kvadratmeteryta mer och mer åtråvärd. Som ett led i det blir det också viktigare att använda yta på flera sätt och det är där som Oris robotiserade möbler kan bidra med fler funktioner och användningsområden för små utrymmen.

Ori is based in Boston and aims to introduce robotic furniture and interiors to modern and elegant living. Their product line consists currently of a trio: Ori Pocket Closet, Ori Studio Suite and the Ori Cloud Bed that will be released later this year. 

Ori är baserat i Boston och jobbar för att få in robotiserade möbler i ett modernt och snyggt boende. De har tre produkter: Ori Pocket Closet, Ori Studio Suite och Ori Cloud Bed som kommer att lanseras senare i år.

Ori Pocket Closet

The Ori Pocket Closet makes a walk-in closet possible where space normally would be a limitation. The Pocket Closet is a moving storage wall that can be moved sideways on motorised wheels so that it can stand tucked against a wall and be rolled out when you need to access the storage. 

Ori Pocket Closet gör det möjligt att få en walk-in closet där det annars hade varit för ont om plats. Pocket Closet är en flyttbar vägg med förvaring som rör sig på hjul med elmotor, så att den kan stå ända upp mot en vägg och rullas ut när man behöver komma åt förvaringen.

Ori Pocket Closet

This movable closet rolls on a rail that is  placed on the floor and the closet comes in three finishes. You can control the Pocket Closet in three ways: with the Ori Square interface on the side of the closet, using the Ori app, or by voice control connected through Amazon Alexa or Google Home devices. 

Den flyttbara garderoben går på en skena som placeras på golvet och garderoben finns i tre ytbehandlingar. Man kan styra Pockey Closet på tre olika sätt: med kontrollpanelen Ori Square på sidan av garderoben, via Oris app eller genom röststyrning via Amazon Alexa eller Google Home.

The Ori Studio Suite acts as a multifunctional piece of furniture – it can be a bedroom, living room or a walk-in closet and it has a pull-out desk. It has a bed that can be hidden away, a lot of storage, dedicated space for a big tv screen and a smaller desk to complement the bigger one. 

Ori Studio Suite fungerar som en multifunktionell möbel – den kan vara ett sovrum, vardagsrum eller en garderob och den har även ett skrivbord som går att dra ut. Sängen kan skjutas in i möbeln, det finns mycket förvaring, en plats för en stor tv eller skärm och ett mindre skrivbord utöver det större.

The Ori Cloud Bed is an entirely new product that will be released later in 2019. It is a astonishingly nicely hidden and motorised bed that is hidden in the ceiling, disguised with a line of wood ribs. When not used as a bed it reveals a sofa and the bed, hoisted to the ceiling, blends in entirely with the wooden decor. 

Ori Cloud Bed är en helt ny produkt som kommer att släppas senare under 2019. Det är en fantastiskt väl dold säng som med hjälp av en motor kan hissas upp och döljas i taket, maskerad av träribbor. När den inte används som säng visar sig istället en soffa och sängen är upphissad i taket och smälter in i den övriga inredningen.

Also, a really interesting piece of news is that Ori is collaborating with IKEA with the release of a motorised furniture called Rognan. It will be released in 2020 in Hong Kong and Japan.

En riktigt intressant nyhet är också att Ori samarbetar med IKEA och de kommer att släppa en motorutrustad möbel som heter Rognan. Den kommer att lanseras under 2020 i Hong Kong och Japan.

All photos of Oris furniture come from Ori.

Alla bilder av Oris möbler kommer från Ori.

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: