Hoppa till innehåll

Pepper mills – from practical and utilitarian to high end design

As with all tools, having proper and well-functional tools makes most kitchen jobs easier. Dull and bad chef knives, for example, can make any cooking and preparation in the kitchen into an equally uninspiring and dangerous experience – dangerous because you tend to apply more force when the knife is dull, which can result in a greater risk of unnecessary cuts. Even though you there is no risk of cutting yourself, pepper and salt mills also benefit from being functional and well designed, so here comes a trio of pepper mills, of different styles, functions and price ranges.

Som med all verktyg, blir allt arbete i köket lättare med rätt verktyg som fungerar väl. Slöa och dåliga kockknivar, till exempel, kan göra matlagningen till en både oinspirerande och farlig upplevelse – farlig eftersom man i min erfarenhet brukar ta i mer med dåliga knivar och då blir ju risken att man skär sig lättare. Även om det inte finns någon risk att skära sig med salt- och pepparkvarnar blir det ändå så mycket lättare när de är väldesignade och funktionella, så här kommer en trio pepparkvarnar – med olika stil, funktion och pris.

First out is an entirely manual pepper mill, the utilitarian pepper mill from the Swedish company Skeppshult, in the region Småland in the south of Sweden. Technically it might not be a pepper mill, but a kind of blend between a mortar and a pepper mill.

Till att börja med har vi en manuell pepparkvarn, den nyttobetonade pepparkvarnen från den svenska tillverkaren Skeppshult, i Småland. Noga räknat är det kanske inte en pepparkvarn, utan mer en blandning mellan en mortel och en pepparkvarn (Skeppshult kallar den dessutom kryddkvarn, inte pepparkvarn). Skeppshult kryddkvarn, gjutjärn

It has no mechanical parts as it consists of two large moving parts and the upper parts has a compartment for storing the ground spices, covered by a cork lid. It is an uncomplicated construction but very functional – you just lift off the top half, add the spice, put back the top, give it a few rotations and you are done. As with all products from Skeppshult they are made in high quality cast iron, made in a sand mold, making each product unique. The photo is from Skeppshult

Den har inte några mekaniska delar eftersom den består av två stora rörliga delar och den övre delen har ett utrymme för att spara de malda kryddorna, täckt av ett korklock. Det är en okomplicerad konstruktion men väldigt funktionell – lyft på den övre delen, lägg i kryddorna, sätt tillbaka den övre delen, vrid några varv så är det klart. Som med alla produkter från Skeppshult är den gjord i gjutjärn av hög kvalitet, gjuten i en sandform som gör varje vara unik. Bilden kommer från Skeppshult.

Next we have the architectural and well designed pair of a pepper and salt mills. They are called Duo and are designed by the late Zaha Hadid. They are made from matte finish polypropylene and come in black and grey, even though I have seen them online in chrome as well, but I haven’t been able to find any reseller that have them. Zaha Hadid’s Duo can be found at Wallpaperstore, from where the photo also comes. Zaha Hadid pepper and salt mill Duo

Sedan har vi ett arkitektoniskt och väldesignat par peppar- och saltkvarn. Paret heter Duo och är formgivna av den avlidna Zaha Hadid. De är tillverkade av polypropylen och finns i svart och grått, även om jag har sett dem i krom på nätet, men jag har inte kunnat hitta någon återförsäljare som har dem i den finishen. Zaha Hadids Duo finns på Wallpaperstore, bilden kommer även därifrån. Zaha Hadid pepper and salt mill Duo

Finally, the pricey but equally well designed and crafted brass pepper mill, Italic, designed by Carl Auböck. The company Carl Auböck is located in Vienna and this high class pepper mill is made in collaboration with Michael Anastassiades. The pepper mill is made from polished brass, resulting in a surface that should age really well the every day use in a kitchen. The pepper mill Italic can be found at Wallpaperstore, from where the photo also comes. Italic pepper mill, Carl Auböck, in colabboration with Michael Anastassiades

Slutligen kommer vi till den väldesignade och handtillverkade pepparkvarnen i mässing, Italic, från Carl Auböck. Företaget Carl Auböck ligger i Wien och den här högklassiga pepparkvarnen är framtagen i samarbete med Michael Anastassiades. Den är gjord i polerad mässing som ger en yta som borde åldras väldigt vackert med den vardagliga användningen i köket. Pepparkvarnen Italic finns hos Wallpaperstore, bilden kommer även därifrån. Italic pepper mill, Carl Auböck, in colabboration with Michael Anastassiades

There we are, three really different pepper mills; different design, different styles and price ranges, from classical cast iron, via modernistic and architectural polypropylene to timeless brass.

Där har vi trion pepparkvarnar, tre olika modeller av olika design, olika stil och prisnivå, från klassiskt gjutjärn, via det modernistiska och arkitektoniska polypropylenet till tidlös mässing.

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: