Hoppa till innehåll

Minimal rulers for maximal function

Sometimes less really is more… …at least when it comes to streamlining in the matter of details and materials involved in a product. Grovemade, that makes wonderfully pared down products for your desk, home, iPhone and everyday carry objects, has now produced a new line of rulers – the measure collection.

Ibland är det verkligen så att mindre är mer, som Mies van de Rohes gamla maxim… … i alla fall när det gäller att renodla detaljer och materialval som ingår i en produkt. Grovemade, som gör fantastiskt stilrena produkter för hem, skrivbord, iPhone och andra vardagsföremål, har nu släppt en ny produktlinjen av linjaler – the measure collection.

The measure collection, by Grovemade

Rulers? In these digital times?, you might ask. Well, precisely in these digital times I think that the physical objects we surround ourselves with matter even more, and that their tangible physicality and quality of design is even more important. The new set of rulers from Grovemade are made from solid blocks of aluminium and have a nice sculpted presence since they are not just ordinarily flat, as most rulers are.

Linjaler? I våra digitala tider?, kanske du frågar dig. Ja, just i våra digitala tider tror jag att de föremål som vi omger oss med är ännu viktigare och att den påtagliga fysiska känslan och kvaliteten i formgivningen är mer avgörande. Grovemades nya uppsättning linjaler är frästa ut ett solitt stycke aluminium och har en härligt skulpterad känsla, eftersom de inte bara är platta som de flesta linjaler är.

The rulers come in three models, a nicely shaped ruler with both metric markings and markings in inches.

Linjalerna finns i tre modeller, en härligt formad linjal med mått i både centimeter och tum.

Ruler, from GrovemadeRuler, from Grovemade

There is also a triangle and a protractor, both with the same sculpted profiles. The three rulers can be bought separately, or as a set.

Det finns också en triangel och en gradskiva, båda med den fina tredimensionella profilerad. Alla tre kan köpas separat, eller som ett set.

Triangle, triangular ruler, from Grovemade Triangle, triangular ruler, from Grovemade Protractor, from Grovemade Protractor, from Grovemade

All images come from Grovemade.

Alla bilder kommer från Grovemade.

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: