Hoppa till innehåll

Håller kaffet på att slut?


Man vill ju inte tänka sig att kaffet en dag ska försvinna, att man inte kan ta sin kopp kaffe på morgonen eller mitt på dagen eller kvällen eller vid alla tre tillfällena. På grund av klimatförändringarna är det faktiskt så att det nu börjar hända, om klimatförändringarna fortsätter i samma takt som nu räcker det med att temperaturen stiger med 2 grader i de områdena där kaffe odlas för att kaffeplantorna ska börja att dö. Som det ser ut nu kommer hälften av alla de områden som odlar kaffe ha försvunnit år 2050, de vilda kaffeplantorna kommer att vara helt utdöda år 2080. Detta skulle ju givetvis även påverka hela världens ekonomi då kaffet dricks i stort sett i hela världen och många jobbtillfällen skulle dessutom gå förlorade. (Det finns mer att läsa om det här i artiklar från The Telegraph, The Independent eller Business Insider.)


You wouldn’t want to think that coffee might disappear one day, that you can’t have your cup of coffee in the morning, in the middle of the day, at night or maybe at all of those times. But because of climate change this is actually starting to happen, if the climate change would continue in the same speed as today and temperature would rise by two degrees, the coffee plants would start to die. In 2050 the coffee would have died in half of the areas where coffee grows today and the wild coffee plants would be extinct by the year 2080. This would obviously affect the world economy as coffee is a very large export product and has many people employed that would lose their jobs. (There is more to read about this in articles in from The Telegraph, The Independent or Business Insider.) 

Även om det ser ut att drabba oss i framtiden så har det redan börjat att märkas av. Brasilien som står för en tredjedel av världens kaffeproduktion har redan fått problem med sina odlingar på grund av torka och kaffeproduktionen har gått ner avsevärt de senaste två åren. I Honduras däremot har odlingar gett mer skörd än någonsin vilket har hjälpt till att täcka upp för Brasiliens dåliga skördar. Vi som konsumenter kommer mest att märka av det i början med högre priser. Vi får verkligen hoppas att vi lyckas att stoppa upp klimatförändringarna av många anledningen, inte bara för kaffet, så klart.


Even if it seems to be happening in the future it has already started to happen. Brazil, which has one third of the worlds coffee production has had problems with its coffee production because of drought and the latest two years the production of coffee has gone down. Honduras, on the other hand, has had good harvests of coffee and has thereby covered up for some of the loss. For us who coffee consumers we will mostly notice it in our wallets in the beginning, as the price of coffee is likely to rise. We must hope that humanity can help to stop the climate change for many reasons, not only for the sake coffee, of course. 

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: