Hoppa till innehåll

Gorgeous wooden accessories for your desktop

Technology has its given place in our homes and workspaces, and has done so for quite a long time, but it is actually just recently that our tech equipment has begun to get the design they deserve. By that I mean that thay now start looking like less tech-y, and more user friendly and sometimes even like a natural part of our interior decoration. This change is also a logical step, as the more ubiquitous and everyday technology become, the more friendly it starts to look. When technology was less present in our everyday lives it used to look harder, sharper and more futuristic – perhaps it was a neccessary selling point then, because then it appealed to the more tech-savvy groups. 

Teknik har sin givna plats i våra hem och på våra arbetsplatser och så har det varit en längre tid, men det är faktiskt först nyligen som den tekniska utrustningen har börjat få designen som den förtjänar. Med det menar jag att den nu börjar se mindre teknisk ut, mer användarvänlig och ibland till och med som en naturlig del av vår inredning. Den här förändringen är ett logiskt steg, eftersom ju mer tekniken finns överallt omkring oss, desto mer mjukare utseende får den. När tekniken inte var lika närvarande i våra vardagsliv såg den ofta lite hårdare, vassare och lite mer futuristisk ut – det kanske behövde se ut så för att tilltala de mer teknikkunniga köparna då.

As a result of this development I came across three wooden computer accessories that will give almost any desk a warmer, perhaps, more inviting feeling. Isn’t that what many workspaces could do with? 

Som ett led i den här utvecklingen stötte jag nyligen på tre datortillbehör i trä som kan ge nästan vilket skrivbord som helst en varmare och kanske inbjudande känsla. Det är väl precis vad de flesta arbetsplatser kan behöva?

First out, is the part of a computer that you do most of your interaction with; the keyboard. The French company Orée makes a keyboard where the outer parts are completely made from wood and they call it Board Essential. It comes in either walnut or maple and each keyboard is cut from the same piece of wood – that makes for a great look since all the keys on the keyboard follows and continues the same natural grains from the wood and has the same hue. 

Till att börja med, den del av den dator som man kanske har närmast sig större delen av tiden; tangentbordet. Det franska företaget Orée tillverkar ett tangentbord där alla de yttre delarna är helt gjorda av trä och det heter Board Essential. Det finns i antingen valnöt eller lönn och varje tangentbord är tillverkat av ett och samma trästycke – det ger ett fantastiskt utseende eftersom det gör att alla tangenterna följer träets ådring och att hela tangentbordet har precis samma färgton. 

The wooden keyboard from Orée can work with either a PC or Mac, smartphone or tablet. It has both USB cable connection as well as Bluetooth, so it should work with most devices. Upon ordering, though, you have to choose between your preferred operating system; OS X/iOS or PC/Windows. If that isn’t enough, you can choose from 22 different keyboard country layouts, or you can have the keys blank if that is what you prefer. This is a keyboard that I would really like to type away on, just imagine the warm feeling of the wooden keys beneath your fingers… 

Trätangentbordet från Orée fungerar med antingen en PC eller mac, telefon eller surfplatta. Det finns med både USB via sladd och trådlöst via bluetooth, så det borde fungera med de flesta digitala enheter. När man beställer det måste man däremot välja mellan operativsystemen; OS X/iOS eller PC/Windows. Som om inte det räckte kan man välja mellan 22 språklayouter, eller så kan man få tangentbordet helt omärkt om man föredrar det. Det här är ett tangentbord som jag verkligen skulle vilja sätta mig och skriva vid, tänk dig bara den varma känslan av trätangenterna under fingertopparna…


All photos of the Board Essential are from Orée

Alla bilderna på Board Essential kommer från Orée.

Now, how about a something that is not primarily tactile, but is supposed to stimulate another of your senses: hearing. Grovemade has a fairly large line of desktop tools and accessories, but the one that really caught my eye is their Walnut speakers and amp

Nu vidare till något som inte har med känseln att göra, utan som ska stimulera ett annat sinne: hörseln. Grovemade har ett ganska stort sortiment med verktyg och tillbehör till skrivbordet, men det som jag verkligen fastnade för är deras valnötshögtalare med förstärkare:

It is a pair of wooden speakers, with sinuous design, combined with a small but powerful enough amplifier mounted in an equally beautifully crafted wooden shell. Both the pair of speakers and the small amp has the looks and warmth to add an understated sense of lushness to wherever they areplaced, I think. The speakers are carefully designed and produced with a combination of CNC machining and manual work. They are actually also made from one piece of wood that is cut in half, CNC-milled and then put back together. The speakers are supposed to produce a warm, nuanced and clear sound, but I haven’t had the opportunity to listen to them. The amplifier, with its single knob – volume – is also beautifully made and is something that I would really like to place on my desk. The speakers and amplifier are sold together from Grovemade’s web site. All photos of the speakers and amplifier are from Grovemade.  

Det är ett par högtalare i trä, med vindlande formgivning, och de är kombinerade med en liten men tillräckligt kraftig förstärkare inbyggd i lika vackert arbetat träskal. Både högtalarna och den lilla förstärkaren är så snygga och ger en sådan värme att de ger en diskret lyxig känsla var de än placeras, tycker jag. Högtalarna är noggrant konstruerade och tillverkas med en både CNC-fräsning och med hantverk. De görs av ett stycke trä som delas, blir CNC-fräst och som sedan sätts ihop igen. Högtalarna ska ge ett varmt och detaljerat ljud, men jag har tyvärr inte haft möjlighet att lyssna på dem själv. Förstärkaren, med sin enda ratt – är också vackert gjord och är något som jag gärna skulle sätta på mitt bord. Högtalarna och förstärkaren säljs tillsammans från Grovemades webbsida. Alla bilder på högtalarna och förstärkaren kommer från Grovemade.

Third and finally: if you like me do most of your work from a laptop, either as it is or connected to external screens, a good laptop sleeve or laptop shell can be useful. In following with the wood theme – here is a wood veneer cover for your laptop, and there alternatives for a variety of laptop manufacturers and models. It is the company Toastmade that manufactures all these covers. 

Slutligen: om du liksom jag gör det mesta av ditt jobb med en bärbar dator, antingen som den är eller kopplad till externa skärmar, då kan ett bra fodral eller skal till datorn vara bra. Som ett led i trätemat – här kommer skal av träfanér till bärbara datorer och det finns till och med alternativ för flera olika tillverkare och modeller. Det är företaget Toastmade som tillverkar de här olika skalen.Even if you don’t usually use a laptop, there is always the option of wooden case for your iPad or phone

Även om man inte brukar använda en bärbar dator finns det alltid alternativet med ett träfodral till din surplatta eller telefon!

All photos of the laptop, phone and tablet covers are from Toastmade.

All bilderna på skalen till bärbara datorer, surfplattor eller telefoner kommer från Toastmade.

There we are, three different wooden accessories to heighten your desktop experience! Or, rather, anywhere you use your laptop, tablet, phone, type, or listen to music… 

Då var vi klara, tre olika trätillbehör som förhöjer din skrivbordsupplevelse! Eller snarare, oavsett var du än använder din datorn, surfplatta, telefon, var du än skriver eller lyssnar på musik…

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: