Hoppa till innehåll

Designer lamps from Platform

Platform is a hub for showcasing great design from all over the world. While browsing the Platform site I lingered on two lamps, entirely different in style and appearance but nonetheless great looking.

Platform är en plattform för att visa upp design från hela världen. När jag jag klickade runt på Platform fastnade jag för två lampor, helt olika till stil och utseende men båda väldigt snygga.

I first caught sight of the ethereal lamp Allium. Its inspiration comes from the allium plant, most likely from the airy shape of the allium flowers.

Först fick jag syn på den svävande lätta lampan Allium. Inspirationen till den kommer från lökväxten Allium, troligen från den luftiga formen på dess blommor.

The Allium lamp is designed by Tristian Thornhill and made up of 30 perforated stainless steel plates that are slotted into each other. Together they form a globe with 25 centimetres in diameter and it uses a normal E27 lamp as light source. The Allium lamp can be powder coated to almost any colour, made on order.

Lampan Allium är formgiven av Tristan Thornhill och utgörs av 30 perforerade plåtar i rostfritt stål som passas in i varandra. Tillsammans blir de en lampa med 25 centimeter i diameter och den har en vanlig E27-lampa som ljuskälla. Allium-lampan går även att få pulverlackerad i nästan vilken färg som helst, på specialbeställning.

The second lamp that I fell for is a lamp that is sharp and soft in the shape at the same time – the K lamp.

Den andra lampan jag föll för är en lampa som är både skarp och mjuk på samma gång – K Lamp.

The soft shapes come in part from the material. It is made in ceramics and end cuts of the shade and the base add a nice sharpness. The shade disperses the light from the LED light source so that the lamp can be used in both work and ambient situations.

Den mjuka formen kommer delvis från materialet. Den är gjord i keramik och de avskurna ändarna på skärmen och foten ger en trevlig skärpa. Skärmen sprider ljuset från LED-lampan så att den här lampan fungerar både som arbetsbelysning och som allmänljus.

The K lamp is available in earthenware, terracotta och stoneware, producing three different hues. I think that the earthenware and stoneware versions appeal the most to me, but it’s probable not a surprise that black or white is slightly favoured here…

K Lamp finns i terrakotta eller stengods, vilket ger tre olika färger. Jag tycker personligen att lergodset och stengodset är snyggast, men det är nog inte någon nyhet att vi föredrar svart eller vitt här…

All photos of the Allium lamp and the K lamp come from Platform.

Alla bilder av lamporna Allium och K lamp kommer från Platform.

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: