Hoppa till innehåll

Design som inte åldras

Really good design is the kind of design that only gets better with age and that is almost hard to pinpoint to a certain period of time. That is what I thought when I saw the lamp Aida.

Riktigt bra design blir bara bättre med tiden och är ofta svår att tidsbestämma. Precis det såg jag i lampan Aida.

This lamp is designed by Italian architect and designer Angelo Mangiarotti and it was designed in 1988, a period of time when not all designs can exactly be called timeless. Part of the quality of this design lies in the unexpected, it challenges your view of what a lamp normally looks like.

Den här lampan är designad av den italienska arkitekten och formgivaren Angelo Mangiarotti 1988, under en tid då verkligen inte all formgivning kan kallas tidlös. En del av kvaliteten i den här lampans formgivning ligger i det oväntade och att den utmanar en bild av hur en lampa ska se ut.

That is, the part that normally would be the lamp shade is instead a reflector to the light that clmes from a light source hidden in the black base of the lamp. Also, the connection between the base and the shade/reflector is seemingly fragile and asymmetrical, and the tension between the two parts of the lamp and the thin support make for a very interesting design. This beautiful lamp is manufactured by Karakter Copenhagen and it appears to be a new addition to their line-up. They also have another of Mangiarotti’s designs in the transparent glass lamp Lari, that is also worth checking out.

Den del som vanligtvis brukar vara lampskärmen är istället en reflektor för ljuset som kommer från en ljuskälla försänkt i lampans fot. Övergången mellan fot lampskärm/reflektor verkar skör och osymmetrisk – spänningen mellan de två delarna och det tunna stödbenen ger en riktigt intressant design. Den här vackra lampan tillverkas av Karakter Copenhagen och verkar vara ett nytt tillägg. De har även ett annat exempel av Mangiarottis formgivning i lampan Lari i transparent glas, som också är väl värd att kolla in närmare.

Photo of the lamp Aida comes from Karakter Copenhagen.

Bild av lampan Aida kommer från Karakter Copenhagen.

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: