Hoppa till innehåll

BeoSound Stage – the first soundbar from Bang & Olufsen

Sometimes it doesn’t always matter who was the first to release a new product, sometimes it’s more a matter of releasing a really good product. Doing that can take time and in this instance, Bang & Olufsen has taken their time, but they have released their first soundbar, the BeoSound StageBang & Olufsen BeoSound Stage soundbar

Det är inte alltid det är viktigast att vara först med en ny produkt, ibland är det viktigare att ta fram en riktigt bra produkt. Att göra det kan ta tid och i det här fallet har Bang & Olufsen tagit sin tid, men de har lanserat sin första soundbar, BeoSound Stage.

Bang & Olufsen BeoSound Stage soundbar

It is a slim but powerful soundbar, made to be placed either on the wall below a wall-mounted screen or in a shelf below a tv. BeoSound Stage is a really classic B&O product in that it is both ever so stylishly minimal and powerful. It is even supposed to be so powerful on the lower end that there will be no need for a subwoofer. Also, it is made to equally good for music as for tv and movies. Bang & Olufsen BeoSound Stage soundbar

Det är en tunn men kraftfull soundbar som är gjord för att antingen monteras på en vägg under en tv eller på en hylla under en tv. BeoSound Stage är en riktigt klassisk B&O-produkt genom att den är både otroligt stilfullt minimalistisk och kraftfull. Den har till och med sådan kraft att det inte ska behövas någon subwoofer för det lägre registret. Dessutom ska den vara lika bra till musik som till filmljud. Bang & Olufsen BeoSound Stage soundbar

The outer frame of the soundbar is made from aluminium, either natural or bronze toned, or smoked oak wood. In the oak version I think that the slim function buttons are the most becoming, because they are so smoothly integrated into the thin wooden frame. But on the other hand, the buttons on the aluminium are certainly nonetheless appealing. Bang & Olufsen BeoSound Stage soundbar

Den yttre ramen är gjord av aluminium, antingen naturlig eller bronstonad, eller rökt ek. Jag tycker att i den med ramen av ek är kontrollknapparna allra snyggast, för att de är så väl integrerade i den tunna ramen. Även om knapparna aluminiumversionen inte är mindre tilltalande på något sätt, tvärtom.  Bang & Olufsen BeoSound Stage soundbar

Beneath the Stage’s minimal exterior lies an tightly packed array of speakers and amplifiers. In all, there are 11 amplifiers that each power a speaker – 4 woofers, 4 mid range drivers and 3 tweeters. All this is fitted into a case measuring just over 110 centimetres long, 17 centimetres tall and just shy of 8 centimetres deep. Bang & Olufsen BeoSound Stage soundbar

Under det stilrena skalet finns en väl förpackad uppsättning högtalare och förstärkare. Totalt finns det elva förstärkare som var och en driver en högtalare – fyra bashögtalare, fyra mellanregister och tre diskanter. Allt det här ryms i ett paket som bara är drygt 110 centimeter långt, 17 centimeter högt och lite knappt åtta centimeter djupt. Bang & Olufsen BeoSound Stage soundbar

Just as with Bang & Olufsen’s other recent speakers, the Stage soundbar has a good range when it comes to connectivity. It comes with Airplay2, Chromecast and Bluetooth connectivity built in. For a great movie sound it has three channels and Dolby Atmos so that the sound can move around you in three dimensions. Also, when installing it, apart from the power cable there is just one wire to connect, an HDMI-wire. Bang & Olufsen BeoSound Stage soundbar

Som med Bang & Olufsens andra högtalare på senare tid har deras soundbar en rejäl uppsättning med trådlösa anslutningar. Den har Airplay2, Chromecast och Bluetooth inbyggt. För att ge ett bra filmljud har den tre kanaler och Dolby Atmos så att ljudet ska kunna röra sig omkring en i tre dimensioner. Dessutom, när man ska installera den behöver man bara koppla in en sladd, en HDMI-sladd till tv:n, förutom elsladdar. Bang & Olufsen BeoSound Stage soundbar

Bang & Olufsen BeoSound Stage soundbar

All photos of the BeoSound Stage come from Bang & Olufsen.

Alla bilder av BeoSound Stage kommer från Bang & Olufsen.

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: