Hoppa till innehåll

800 hours, 450kgs and limited to only 9 pieces

Sometimes, the limited production of beautiful design objects can be hard to understand – why not keep producing them so that the beauty of them can be enjoyed by more people? However, every now and then there are ever so beautifully designed objects whose limited production makes perfect sense, just like the desk MIZU, from the Italian company FR Custom.

Ibland kan tillverkningen av vackra designföremål i begränsad upplaga vara svår begripa– varför inte fortsätta tillverka dem så att fler njuta av dem? Någon enstaka gång kommer det ett så vackert formgivet föremål att den begränsade tillverkningen faktiskt framstår som helt logisk, precis som med skrivbordet MIZU, från den italienska tillverkaren FR Custom.

The MIZU desk is a magnificent example of design, manufacturing and craftsmanship. In a way it is more of a sculpture than an ordinary desk, even though it seems to function equally beautifully as a desk. This sculptural desk is shaped out of eight meters long layers of the finest walnut wood, which are formed into one three-dimensional shape. The fluid shape transforms into the desk surface, seat and legs of the table, all in one frozen motion.

Skrivbordet MIZU är ett fantastiskt exempel på formgivning, tillverkning och hantverkskunnighet. På sätt och vis är det mer skulptur än skrivbord, även om det verkar fungera lysande som skrivbord. Det här skulpturala skrivbordet består av åtta meter långa skikt av finaste valnöt, formade till en tredimensionell skapelse. Den mjuka formen övergår från skrivbordsskiva till sits och bordsben, allt i en stelnad flytande form.

In all, this desk weighs 450 kgs and takes some 800 hours to produce, utilising the knowledge of a master joiner. The making of this desk combines design, extreme craftsmanship, technology and sculptural timeless qualities and only nine pieces will ever be made. In this case I really must say that the limited production of the MIZU desk considering the technique, material and design, is logical and perhaps even part of the beauty of this sculpture of a desk.

I sin helhet väger skrivbordet 450 kg och det tar 800 timmar att tillverka, med hjälp av en mästersnickares kunnande. Tillverkningen kombinerar design, extrem hantverkskunnighet, teknologi och skulpturala kvaliteter och det kommer bara att tillverkas i nio exemplar. I det här fallet måste jag verkligen säga att den limiterade tillverkningen av skrivbordet MIZU, med tanke på teknik, material, och formgivning, är logisk och kanske till och med en del av detta skulpturala skrivbords skönhet.

All images come from FR Custom.

All bilder kommer från FR Custom.

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: