Hoppa till innehåll

Making more with less – KODA movable houses

In these times – don’t we all need less stuff and more time and freedom to do the things we really want and to spend time with people that matter to us? But how can we achieve that? Would a more uncomplicated living situation enable that, or perhaps an uncomplicated cottage? KODA lightI dagens samhälle – är det inte så att vi behöver färre saker och mer tid och frihet att göra det vi verkligen vill och att tillbringa mer tid med de personer som verkligen är viktiga för oss? Men hur kan vi lyckas med det? Skulle ett mer okomplicerad boende göra det möjligt, eller kanske en enkel stuga? KODA LightThe architectural and engineering company Kodasema offers spectacularly minimal and innovative housing solutions, but in all fairness, they don’t promise to give you more time and freedom. However, added simplicity, more time and freedom are the things that come to my mind when I see Kodasema’s ready-to-move-in housing units that can be delivered and placed where you like. KODA Light Kodasema, som är en arkitektur- och ingenjörsfirma har tagit fram riktigt fantastiska, minimala och nyskapande boendelösningar. För att vara helt ärlig utlovar de faktiskt inte att skapa mer tid eller frihet. Däremot är det just enkelhet, mer tid och frihet som jag tänker på när jag ser Kodasemas huslösningar som är helt klara att flytta in i och som kan levereras och placeras precis där du vill. Kodasema has four houses in their line-up; KODA concrete, KODA Light, KODA Extended and KODA Light Float. The basic shape is the same – a small(ish), spacious and compact house. It has an open space living room with double height and a fully glazed front on one end of a rectangular box, and a terrace. In the back end of the house is a sleeping area, beneath it is a a bathroom and a small kitchen. All this is contained in the space of just over 26 square meters.KODA Light interior view Kodasema har fyra hus i sitt utbud: KODA concrete, KODA Light, KODA Extended och KODA Light Float. Den grundläggande formen är densamma – ett mindre rymligt och kompakt hus. Det har ett öppet vardagsrum med dubbel takhöjd och en helt glasad kortsida på det rektangulära husets ena ände och en uteplats. I husets andra ände finns en sovplats och under den ett badrum och ett litet kök. Allt det här ryms på bara drygt 26 kvadratmeter. KODA interior view This is the basic configuration that comes in variations in the different models – concrete exterior in the KODA Concrete, timber frame in the KODA Light, an added extra room in the back of the KODA Light Extended and as a waterfront house on pontoons in the KODA Light Float.

Det här är den grundläggande utformningen som finns i flera varianter i de olika modellerna – betongfasad i KODA Concrete, träfasad i KODA Light, ett extra rum i den bakre delen i KODA Light Extended och som ett flytande hus på pontoner i KODA Light Float.

All of Kodasema’s houses are manufactured off-site and are delivered on a trailer and lifted in place. Installation can apparently be done in a day, provided that level ground work, connection points for water electricity and sewage are in place.

Alla Kodasemas hus tillverkas i deras fabrik och levereras på lastbil och lyfts på plats. Installationen kan tydligen göras på en dag, förutsatt att grunden är klar och att anslutningar för vatten, el och avlopp är på plats. 

What really appeals to me about these houses is the simplicity – the simplicity in a simple yet functional space with an airy, modern and spacious feeling. Also, there is the simplicity of having a self-contained, fully equipped and finished house delivered and craned into placebo the spot that you choose. That’s really appealing, don’t you think?

Det som verkligen tilltalar mig med de här husen är enkelheten – det enkla i en okomplicerad men ändå funktionell yta med en luftig, modern och rymlig känsla. Dessutom finns det enkelheten i att ha ett litet hus, komplett med alla bekvämligheter som behövs, helt färdigbyggt och som kan lyftas på plats med en kran till en valfri plats. Det är väl verkligen lockande?

All photos of the KODA houses come from Kodasema

Alla bilder på KODA-husen kommer från Kodasema.

Share
%d bloggare gillar detta: