Hoppa till innehåll

The pen with possibilities from Inventery

I hold the opinion that all tools ought to be made with care and attention to detail so that it can be as functional as possible. That way, the tools that we use are more likely to be more long-lived and therefore more sustainable.

Jag tycker att alla verktyg borde vara gjorda med omsorg och med noggrannhet för att vara så funktionella som möjligt. På så sätt skulle våra verktyg bli mer långlivade och hållbara.

When it comes to writing by hand, even though most of us tend to write less and less by hand, I prefer to use a well designed and good looking pen that feels good in my hand. We have covered it before, but here is a new one, made from long lasting materials – The Pocket Fountain Pen with a Extender, from the California-based company Inventery.

När det handlar om att skriva för hand, även om de flesta av oss nog gör det mindre och mindre, vill jag helst ha en snygg och väldesignad penna som ligger bra i handen. Vi har skrivit om det tidigare, men här är en ny penna, tillverkad av långlivade material – Pocket Fountain Pen med förlängare från företaget Inventery som är baserat i Kalifornien.

Their fountain pen is available in three different finishes, black oxide called Onyx, brushed chrome or brass. All three versions are made from a single rod of brass, out of which the pen is machined.

Deras reservoarpenna finns i tre olika ytbehandlingar, svartoxiderad som de kallar Onyx, borstad krom eller mässing. Alla tre varianterna är i grunden tillverkad från en hel mässingsstång och pennan är fräst ur den.

The fountain pen is actually also a ballpoint pen, as it comes with an interchangeable ballpoint head. The cap also comes in different versions: clip, clip-less, stylus or keychain. The pen is fairly short but the cap can be screwed to the end, lengthening the pen by just shy of three centimetres. The nib of the pen comes in either chrome or gold plated, and in fine or extra fine width.

Reservoarpennan är faktiskt också en kulspetspenna, eftersom det följer med ett utbytbart huvud. Korken kommer också i flera varianter: med clip och utan, som pekpenna eller för att fästa den i en nyckelring. Pennan är ganska kort men korken kan skruvas fast i änden för att förlänga pennan med knappa tre centimetrar. Spetsen på reservoarpennan går att få i antingen krom eller guldplätering och bredderna tunn eller extratunn.

I haven’t have the opportunity yet to try the pens from Inventery, but the material and numerous possibilities to adapt the pen various usages really appeal to me. After all, it seems like a really well designed tool to me.

Jag har inte haft möjlighet att pröva pennorna från Inventery ännu, men materialvalen och möjligheterna att anpassa pennan på olika sätt tilltalar mig verkligen. Totalt sett måste jag säga att den verkligen verkar vara ett riktigt väl formgivet verktyg.

All images come from Inventery.

Alla bilder kommer från Inventery.

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: