Hoppa till innehåll

Tema favoritlampor – Joe Colombos Acrilica

Det finns favoritlampor bland de man har hemma och så finns det favoritlampor som man inte ens har… En som tillhör den senare kategorin är Joe Colombos lampa Acrilica.

Den är så enkel och renodlad att den i stort sett bara består av en riktigt kraftig bit plexiglas (därav namnet acrilica…) som böjer sig i en c-liknande form. I bottenplattan sitter ljuskällan dold och ljuset följer den svängda plexiglasbiten för att sedan bryta sig ut där plexiglaset slutar. Rent designmässigt tycker jag om lampan för att den är så enkel i sin form, men ändå lekfull i sin böjda framåtlutande form. Dessutom är den lika renodlat funktionsmässigt, allt från basen till den böjda plexiglaskroppen fyller funktionen att leda fram ljuset och det finns inte en enda överflödig detalj.

Lampan heter egentligen modell 281, men kom snabbt att heta acrilica, eftersom den är gjord till större delen av akrylplast och acrilica är det italienska ordet. Joe Colombo designade lampan tillsammans med sin bror Gianni och lampan var den första Colombo gjorde för den italienska belysningsfirman Oluce. Lampan började produceras redan 1962 och två år senare utmärktes den med en guldmedalj i triennalen i Milano. Joe Colombo har formgivit många andra föremål av klass, bland annat en väldigt snygg hurts i plast, men den kan jag skriva mer om en annan gång…

Bild från Oluce.com
Joe Colombos lampa Acrilica, bild från Oluce.com

There are favourite lamps that you have at home, and then, there are those that you don’t even own… One example of the latter category is Joe Colombo’s lamp Acrilica

It is so simple and stripped down to its bare essentials that it is basically made from a large chunk of acrylic, bent in a shape resembling the letter c. The base hides the light source and the light follows the bent chunky acrylic, only to break free where the acrylic ends. I like the lamp for the simplicity of its shape, while still retaining a playfulness in its stooping shape. Besides, it is just as minimal in its function, all from the base to the bent body of acrylic it performs the function of leading the light forward and there is no superfluous detail whatsoever. 

The lamp is originally called model 281, but it was soon known as acrilica, due to the fact that is was made mostly from acrylic, and acrilica is the corresponding word for acrylic in italian. Joe Colombo designed the lamp with his brother Gianni and it was the first object Colombo made for the italian lighting firm Oluce. The lamp was put into production as early as 1962 and two years later it was awarded with a gold medal in the Triennal in Milan. Joe Colombo has designed a number of other high grade objects, among others a storage module in plastic, but I will have to write more about that another time… 

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: