Hoppa till innehåll

Square Swedish speakers – similar but so different

Urbanears extended their range of headphones with the speakers Baggen and Stammen. Some time ago they released a smaller sibling in the speaker Lotsen.

Urbanears utökade sitt sortiment av hörlurar med högtalarna Baggen och Stammen. För en tid sedan släppte de ett mindre syskon i form av högtalaren Lotsen.

Just a size smaller it builds on Urbanears’ multiroom solution and it also has Airplay, Bluetooth-connectivity and Spotify Connect, is you are fairly free to choose the source f your music. Just like the two larger speakers Baggen and Stammen it can save up to seven presets of your internet radio stations or Spotify playlists. They can subsequently be chosen by turning one of the two knobs on the top of the speaker. With Urbanears’ app you can group two or more speakers into a multiroom solution, so that you can play the same music in all rooms or different music in different rooms.

I ett litet mindre format bygger den vidare på Urbanears multiroom-lösning som också har både AirPlay, bluetooth-anslutning och Spotify Connect, så att man är ganska fri att välja sin musikkälla. I likhet med de båda större högtalarna Baggen och Stammen har den möjlighet att spara sju förval bland internetradiostationer eller Spotify-spellistor. De går sedan snabbt att välja med det ena av de två vreden på ovansidan av högtalaren. Med Urbanears app går det koppla ihop två eller flera av högtalarna och till en multiroom-lösning, för att spela samma musik i flera rum, eller olika i varje rum.

Urbanears’ speakers come in six different colours and they are nicely matched with the wrap-around textile. It gives the speakers a little softer impression – more like a part of the interior than just technology.

Urbanears högtalare går att få i sex olika färger och de är snyggt matchade med den textil som de till största delen är klädda med. Det ger högtalarna en lite mer ombonad och mjukare känsla – mer som en del av inredningen och mindre hård teknik.

An entirely different Swedish speakers, but similar in shape, is IKEA’s speaker Eneby. It is an absolutely simpler speaker without any multiroom solution and it only has Bluetooth connectivity, apart from the standard 3,5mm connection. It comes in two sizes and colours, black or light grey/white.

En helt annan svensk högtalare, men som är lik till formen sett, är IKEAs högtalare Eneby. Det är en helt klart enklare högtalare utan någon multiroom-lösning och den har bara bluetooth-anslutning, utöver den klassiska 3,5mm-anslutningen. Den finns i två storlekar och två färger, svart eller ljusgrå/vit.

For the smaller of the two speakers there is the option a battery that provides a running time of 8-10 hours.

Till den mindre av högtalarna går det att köpa till ett batteri som ger en batteritid på 8-10 timmar.

Without having had the opportunity to listen to IKEA’s speakers I would say that these two manufacturers’ speakers are very different – IKEA’s Eneby is much simpler and cheaper speakers with fewer functions, while Urbanears’ three speakers offer plenty of functions and better sound quality. However, they can still be summed up as being Swedish and square…

Utan att ha kunnat provlyssna IKEAs högtalare skulle jag säga att de här båda tillverkarnas högtalare är väldigt olika – IKEAs Eneby är en enklare och billigare högtalare med färre funktioner, medan Urbanears tre högtalare bjuder på gott om funktioner och ljudkvalitet. Däremot kan de ändå sammanfattas i att de är svenska och fyrkantiga…

Bilderna på Baggen, Stammen och Lotsen kommer från Urbanears.

The images of Baggen, Stammen and Lotsen come from Urbanears.

Bilderna på Eneby kommer från IKEA.

The images of Eneby come from IKEA.

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: