Hoppa till innehåll

Soon-to-be-released outdoor furniture designed 59 years ago

When you think about a designer or architect and you look at their work – isn’t it intriguing to find out what good designs never made it into production? That is a thought that has crossed my mind more than once and I recently discovered that the Danish furniture maker Carl Hansen & Son is going to relaunch a line of outdoor furniture designed by Bodil Kjær.

När man tänker på en formgivare eller arkitekt och tittar på deras verk – visst är det lockande att ta reda på vilka av deras fina formgivningar som aldrig kom i produktion? Det är en tanke som har slagit mig flera gånger och jag upptäckte nyligen att den danska möbeltillverkaren Carl Hansen & Son snart kommer att återlansera en serie utomhusmöbler designade av Bodil Kjær.

Indoor-Outdoor series by Bodil Kjaer, Carl Hansen & Son

The series of furniture is actually called the Indoor-Outdoor series, which implies that it can be used in both locations. The series is made out of a lounge chair, that first caught my eye, a dining table, dining chair, a two-seater sofa, swing sofa and a sunbed, oh, and a small table matching the lounge chair in height. All furniture in the series are made in teak, that typically ages well, so the Indoor-Outdoor series should fare well with age.

Möbelserien heter faktiskt Indoor-Outdoor så den bör ju kunna användas på båda platserna. Serien utgörs av en loungestol som jag först fick syn på, ett matbord, matstol, tvåsitssoffa, hängsoffa och en solbädd, jo, och ett litet bord som passar i höjden till loungestolen. Alla möblerna i serien är gjorda i teak som brukar åldras väldigt väl, så Indoor-Outdoor-serien borde klara åldrandet galant.

Indoor-Outdoor series by Bodil Kjaer, Carl Hansen & Son

The series was designed in 1959 and is now being relaunched. Design-wise I must say that it is practically timeless – the functional and clean cubist lines result in a very appealing simplicity. That is particularly the case in the lounge chair with its combination of teak wood and white cushions. The design is simple enough, a square frame, a somewhat angled seat and back rest and good craftsmanship – a well thought out design doesn’t have to involve more than that.

Serien designades 1959 och nu återlanseras den. Designmässigt måste jag säga att den är närmast tidlös – de funktionella och rena kubistiska linjerna ger en tilltalande enkelhet. Det är verkligen så med loungestolen i sin kombination med teak och de vita kuddarna. Formgivningen är härligt enkel, en fyrkantig ram, lätt vinklad sits och ryggstöd och ett bra hantverk – en väl genomtänkt design behöver inte ha mer än så.

Indoor-Outdoor series by Bodil Kjaer, Carl Hansen & Son

So, is there a catch? It ought to be the fact that the series isn’t available until September, when the summer season, at least here in the Nordic countries, is mainly over. So, perhaps something for next year’s outdoor living?

Finns det någon hake? Det borde väl vara att det inte går att få tag i möblerna förrän i september när utomhussäsongen, i alla fall i de nordiska länderna, är över till största delen. Så kanske något till nästa års utomhusliv?

Indoor-Outdoor series by Bodil Kjaer, Carl Hansen & Son

All images come from Rosborg møbler, in Denmark.

Alla bilderna kommer från Rosborg møbler i Danmark.

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: