Hoppa till innehåll

Sommarstuga på beställning

Sommarstuga på beställning, eller en sommarstuga som levereras hängande från en kran hade varit smidigt – tänk att få en stuga levererad dit där man vill ha den!

A cabin to order, or having a cabin delivered hanging from a crane would really have been smart – to have a cabin delivered just where you want it! 

Det kan vara så att man har en sommarstuga och behöver en gäststuga, eller att man har en tomt utan någon stuga på och vill få dit en stuga. I något av de fallen skulle det kunna vara smidigt att få dit en färdigmonterad stuga ditlyft, satt på plats och färdig att användas.

It might be that you have a cabin already and just need a guest cabin, or that you have a plot but rather lack a cabin. In any of those cases it would be really suitable to get a cabin lifted into place, fully assembled and ready to use. 

Nyligen stötte jag på en självfungerande stuga, DROP Box, från det spanska företaget In Tenta Design och den går just att få levererad dit man vill. Här är den:

Just recently I ran into a self-sufficient cabin, DROP Box, from the Spanish company In Tenta Design and it can be delivered right to where you want. Here it is: 

Det verkar som att de inte har börjat tillverka den ännu, men jag tycker att det är ett intressant koncept. Stugan finns i två storlekar, en på 27 kvadratmeter och en på 40 kvadratmeter. Båda varianterna är utrustade med komplett badrum, litet pentrykök och sovrum, förutom vardagsrumsdel. Den större varianten har plats för ett mindre sovrum till, mest avsett för barn. Utanför finns ett plattformsliknande trädäck som förlänger vardagsrumsdel visuellt.

It seems as if  they haven’t started producing it yet, but I think that it’s an interesting concept. The cabin comes in two sizes, 27 or 40 square metres. Both models are equipped with complete bathroom, a small galley kitchen and bed room, except for living room area. The larger model contains an extra bed room, mostly intended for children. On the front side there is a platform-like decking extending the living room area visually.  

Stugans yttre har ett speciellt utseende, som jag verkligen gillar, med det platta taket, fasadens horisontella träribbor och mest av allt de vinklade gavlarna. I badrumsdelen är gavelvinkeln smart utnyttjad genom att ett glasparti sticker ut och expanderar utrymmet en aning extra.

The exterior of the cabin has quite an original look, that I really like, with its flat roof, the horizontal wooden slats in the facade and most of all the angled gables. In the bathroom the angle of the gable is cleverly utilised so that part of the large window just out and expands the interior space just a bit more. 

Den här stugan är huvudsakligen gjord i trä, av hållbarhets- och miljöskäl. Det märks också i inredningen, där det är mycket exponerat trä:

This cabin is mainly made from wood, out of sustainability and environmental concerns. It is also clearly visible in the interior where there is a lot of exposed wood: 

Visst låter det intressant att kunna få en så snygg och helt färdig stuga levererad dit man själv vill?! Det finns mycket mer information hos In-Tenta Design. Tack till In-Tenta Design för att alla bilderna de har försett mig med.

Doesn’t it sound interesting being able to get such a great-looking and fully assembled cabin delivered practically wherever you like?! There is a lot more information at In-Tenta Design. A special thanks to In-Tenta Design for providing me with all the photos.

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: