Hoppa till innehåll

Köksknivar som gör matlagningen mer inspirerande

Visst är det väl så att bra redskap och bra verktyg gör allt lättare och roligare? Jag tycker att det stämmer i många fall och när det gäller köksknivar är det verkligen så. Det finns de mämniskor som nästan är rädda för bra och därmed vassa knivar – de verkar vara rädda för att skära sig. Just där tycker jag att det är tvärtom, med en dålig och lite oskarp kökskniv inbillar jag mig att jag har lättare för att skära mig, eftersom man måste ta i mer och då blir det lättare att man slinter. Det är klart, är man ovan vid vassa knivar kanske man kan göra sig illa i fingertopparna, men det är väl också en fråga om knivvana och försiktighet. Jobbar man med en vass kniv blir man nog också mer medveten och tänker på vad man gör.

En vardagskniv som jag har haft länge är en kökskniv med klassiskt utseende, som jag här hackade choklad med:

2016-12-21 22.07.22

Det är bra med en vardagskniv som är allround, men nu till mina favoritknivar: Porsche-designade Chroma type 301. De är till synes gjorda av ett stycke rostfritt stål, med en sömlös övergång mellan knivblad och handtag. Övergången markeras bara av en liten metallknopp på varje sida. När man tittar på den kan det verka lite oergonomiskt, men när man använder den måste jag säga att min upplevelse är precis tvärtom. Knivarna i serien är så välbalanserade att de ligger väldigt väl i handen och känns väldigt naturliga att använda. Just det att ligga bra i handen är en viktig grundförutsättning för ett bra verktyg, om de sedan är så snygga som de knivarna är bli de ju bara ännu roligare att plocka fram och använda!

Här var knivarna framme när vi gjorde pasta:

Don’t you think that good tools make everything easier and more fun? I think it is correct in many cases and especially so when it comes to kitchen knives. There are people who are almost afraid of good knives, that are also sharp – they seem to be afraid of cutting themselves. Right there I would like to argue the opposite, I think that using a bad and slightly dull kitchen knife makes it easier to cut yourself on, since you have to use more force, which makes it easier to slip. Of course, if you are unused to sharp knives you might cut your finger tips, but it is also a matter of being used to sharp knives and being careful. Besides, if you are working with a sharp knife you become more conscious and aware of what you are doing. 

An every day knife that I have had for a long time is a kitchen knife with classic looks, here used for chopping chocolate with: 

 

2016-12-21 22.07.22

It is good to have a good all-round knife, but instead here are my favourite knives: the Porsche-designed Chroma type 301. They appear to be made from a single piece of stainless steel, with a seemingly seamless transition between blade and handle. The transition is only marked by a small metal knob on both sides. Judging by its looks it might seem somewhat unergonomic, but when using it it becomes clear that it actually just the opposite. The knives in the series are so well balanced that they feel really natural to use. Just the fact that they fit great in your hand is an important basic factor for a tool, if they look as good as these knives, then that just makes them even more fun to bring out and use! 

Here are the knives while we were making pasta: 

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: