Hoppa till innehåll

Curve lights – for high visibility in high style

Do you have a good bicycle that you want to be able to use, no matter the weather, time of day or time of year? Perhaps you even have a stylish bike? And when you are trying to equip it with front and rear lights the only option there is looks far too techy?

Har du en snygg cykel som du vill kunna använda oberoende av väder, tid på dagen eller årstid? Du kanske till och med har en riktigt snygg cykel? Och när du skulle utrusta den med fram- och baklysen såg de enda alternativen alldeles för högteknologiska ut?

I have certainly been in that situation, on the top of my handlebar is a space age-looking flashlight kind of thing. It is there simply because I couldn’t easily find a good looking alternative and it isn’t even rechargeable. Now it seems I just should have kept looking a little bit longer.

Jag har varit i precis den situationen, på mitt styre sitter en futuristisk ficklampsliknande sak. Den sitter där bara för att jag inte kunde hitta ett bättre alternativ och den inte ens uppladdningsbar. Nu verkar det som att jag borde ha letat lite längre.

The company Bookman offers some really great looking bicycle lights in their Curve Lights.

Bookman har ett par riktigt snygga cykellysen med Curve Lights.

Where most bicycle lights are designed to light your way only forward or backwards, the Curve lights aim to spread the light each in 180 degrees, combining front and back lights to illuminate 360 degrees. Thereby the Curve lights give you more visibility even from the sides and that can also be really important in the dark.

Där de flesta cykellysen är designade för att enbart lysa framåt eller bakåt lyser Curve light även åt sidorna, 180 grader vardera för att tillsammans lysa upp i 360 grader. På så sätt ger Curve lights mycket bättre synlighet även åt sidorna och det kan ju verkligen vara viktigt i mörkret.

The Curve lights are rechargeable through ubiquitous USB and the front light has a running time of up to 35 hours and the rear light up to 32 hours. The front light is stronger at a brightness of up to 100 lumens and the rear light has a maximum of up to 37 lumens.

Curve Lights är uppladdningsbara genom USB som används nästan överallt och framlyset har en drifttid på upp till 35 timmar och baklyset upp till 32 timmar. Framlyset är starkare med en ljusstyrka på upp till 100 lumen och bakljuset ger maximalt 37 lumen.

Bookman is a Swedish company, and it seems that they are well aware of and experienced with the Nordic winters and dark months of the year. Here in Sweden already in November it is easy to miss out on the daylight. The sun may be up in the mornings, but it is easy to miss as you are usually on your way to work or studies by then. In the afternoon it gets dark early, usually slightly before four o’clock, so on your way home from work or when you are running errands it is usually dark. Combine that with cold rain and there is a good recipe for really bad visibility – and that is where the need for a really good bicycle light comes in. Bookman also has a range of multipurpose light that you can use when you are out walking or running.

Bookman är ett svenskt företag och det verkar som att de är väl medvetna om och har god erfarenhet av de nordiska vintrarna och årets mörka månader. Här i Sverige är det redan i november lätt att missa dagsljuset. Solen är i och för sig uppe på morgonen, men är lätt att missa eftersom man då ofta är på väg till jobbet eller studierna. På eftermiddagarna blir det mörkt tidigt, ofta strax innan klockan fyra, så på vägen hem från jobbet eller när man ska uträtta ärenden är det oftast mörkt. Kombinera det med kallt regn och man har ett perfekt recept på dåligt synlighet – och det är där man behöver ett bra cykellyse. Bookman har dessutom en serie lampor som kan användas på olika sätt, exempelvis när man promenerar eller är ute och springer.

After all, it seems I ought to get me a pair of stylish and functional Curve Lights

Det verkar som att jag ändå får skaffa mig ett par snygga och funktionella Curve lights till min cykel…

All photos of the Curve Lights come from Bookman. The two top photos are private.

Alla bilder på Curve lights kommer från Bookman. De två översta fotona är privata.

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: