Hoppa till innehåll

Concrete accessories for you desk

Concrete is such a rough and heavy material that it sometimes can feel difficult to picture it in small and useful things, but that is actually not the case. I found such nice objects in concrete for your desk, wouldn’t it be great to have these gorgeous grey designs to look at every day? 

Betong är ett så rufft och hårt material att det ibland kan vara svårt att tänka sig det i mindre och användbara saker, men det är verkligen inte så. Jag har blivit helt såld på betongföremål att ha på skrivbordet, det vore inte fel att ha nedanstående saker att titta på varje dag på jobbet. 


This pen holder is like a miniature building with a staircase. It can be used as a pen holder but also as a pot for plants, it is available at Feelgift for $39.  

Det här pennstället i betong är som en miniatyrbyggnad med en trappa. Den kan användas som pennställ men även som en kruka till växter, den finns hos Feelgift för cirka 390 kr. This tape holder is a personal favourite, I love the mix of brass and concrete. I love the minimalistic design from Misc-Ellany and it is available at Etch & Bolts for $44. 

Den här tejphållaren är en personlig favorit, jag älskar att man har mixat betongen med inslag i mässing. Den minimalistiska formen är underbar från Misc-Ellany, den finns att köpa för cirka 440 kr hos Etch & BoltsMoxons new Office block in concrete is so rough and yet smooth at the same time. It is available in grey and mint green at Moxon for £29.95. I love the tape holder in the picture but I haven’t seen it for sale at Moxon. 

Moxons nya Office block i betong är hård och mjuk på samma gång. Den finns i både grått och mintgrön hos Moxon för cirka 300kr. Jag älskar tejphållaren på bilden, men jag har inte sett att Moxon säljer den. More from Moxon: this mirror is probably not intended for the desk but why not?! I love to have a mirror at my office to check my make up or hair during the day. There is also storage in the base for smaller things. It is available at Moxon for £54.95. 

Den här spegeln är också från Moxon och är nog inte tänkt för skrivbordet men varför inte?! Jag tycker om att ha en spegel på skrivbordet på mitt kontor så att jag kan kolla min make up och min frisyr under dagen. Det finns också möjlighet att förvara små saker i betongfoten. Den finns hos Moxon för cirka 550 kr. 

These desk accessories in concrete are adorable! The tape holder reminds me of an old tape recorder. It is designed by 22 Design studio which are Sean You and Yiting Cheng. It is available at Gessato for $65. 

De här skrivbordsaccessoarerna i betong är verkligen så snygga! Tejphållaren påminner mig om en gammal bandspelare. Den är formgiven av 22 Design studio som består av Sean Yu och Yiting Cheng. Den finns att köpa hos Gessato för cirka 650 kr. 

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: