Hoppa till innehåll

Beoplay M5 – snygg och stilsäker högtalare

Danska Bang & Olufsen har på senare tid gett ut en rad olika högtalare, allt från de lika monstruösa, luxuösa och arkitekoniska BeoLab 90 för närmare en halv miljon kronor, till de fortfarande lyxiga men i sammanhanget mer prisvänliga högtalarna i BeoPlay-serien. Det senaste tillskottet i den serien är högtalaren BeoPlay M5, som är en cylinderformad liten högtalare i antingen ljust eller mörkt grått.

Alla högtalarna i BeoPlay-serien är tänkta att vara lättare att installera, mer plug’n’play, och ska kunna vara flyttas runt lite lättare än deras andra högtalare. BeoPlay M5 är deras minsta högtalare, knappt 20 centimeter hög och lite mer än 15 centimeter i diameter. Den runda överdelen fungerar bland annat som volymkontroll , och runtom den runda kroppen sitter antingen ett ljusgrått eller mörkgrått, nästan svart tyg, från svenska Kvadrat. Klädseln i tyget av ullblandning får högtalaren att se ut mycket mindre som en högtalare och lite mer som en del av rummets övriga inredning. Jag är verkligen förtjust i teknik, men håll med om att det är läckert när tekniken inte längre skriker teknik , utan blir mer integrerad och rumslig?! Högtalaren är formgiven av Cecilie Manz som har givit form åt flera av de andra nya högtalarna från B&O, men hon har också ritat för bland andra Lightyears, Iittala, Muuto, Offecct, och Kähler.

Som med många nya högtalare går det att spela musik på många olika sätt, men här har de täckt in de flesta. Det går att spela musik via bluetooth och Airplay (från iPhone/iPad eller Mac-datorer), via Chromecast, Spotify Connect, via gamla DLNA för den som har mycket av sin musik lagrad på en dator eller nätverkshårddisk och slutligen också via Bang & Olufsens egna BeoLink Multiroom för att koppla ihop flera högtalare från B&O och spela på samtidigt. I korthet går det alltså att spela sin musik på så många olika sätt att det inte borde vara något problem att hitta det som funkar bäst för en själv. Skulle inget av de här sätten passa finns det också en hederlig 3,5 millimetersanslutning.

Det viktigaste när man pratar om högtalare är ju ändå ljudet och här brukar B&O lyckas bra. Den lilla BeoPlay M5 är just liten, men den är närmast fullpackad med högtalarelement och förstärkare som digitalt styr de olika högtalarelementen för att de ska prestera så bra som möjligt och det är väl just det som gör att en så liten högtalare kan låta så stort!

Hur som helst, det som kan lägga käppar i hjulet för inköp av de här danska högtalarna kan ju tyvärr vara priset. Den lilla BeoPlay M5 kostar inte så mycket mindre än den större A6, men då är ju frågan om hur stor högtalare och hur stort ljud man vill ha.

32073649885_7fb0c3bafe_o
De andra högtalarna i BeoPlay-serien. The other speakers in the BeoPlay-series.
Om man, däremot, tittar på andra liknande högtalare i ungefär samma storlek finns det två högtalare som jag kommer att tänka på och de kostar båda långt mindre än B&O:s alternativ: Sonos 1 och Denon Heos 1.

Nu har jag ärligt talat inte haft möjlighet att lyssna på dem sida vid sida så jag tänker inte uttala mig om ljudet. Dessutom skiljer de sig i hur de hanterar funktionerna för att spela musik i flera rum samtidigt även om de alla har en lösning för det och att det skiljer lite i funktioner. Alla de tre punkterna; ljud, funktioner och design är en fråga om val, behov och smak. Jag skulle säga att alla tre är väl fungerande val utifrån de tre aspekterna. Däremot, rent designmässigt måste jag verkligen säga att B&O och Cecilie Manz har lyckats med den lilla cylinderformade M5!

(Alla bilderna kommer från Bang & Olufsen BeoPlay.)

The Danish company Bang & Olufsen have in recent years produced a number of different speakers, from the equally monstrous, luxurious and architectural BeoLab 90 for around half a million SEK, to the still luxurious but in the context somewhat more budget-friendly speakers in the BeoPlay-series. The latest addition to that series is the BeoPlay M5, which is small cylindrical speaker in either light grey och dark grey.

All the speakers in the BeoPlay-series are intended to be easier to install, more plug’n’play, and supposed to be easier to move around than the company’s other speakers. The BeoPlay M5 is their smallest speaker, shy of 20 centimetres tall and a little more than 15 centimetres in diameter. The round top functions as, among other things, as volume control, and around the cylindrical body is a fabric from the Swedish manufacturer Kvadrat. The woool-blend fabric makes the speaker look less of a speaker and little more as part of the room’s interior decoration. I really enjoy electronics, but you surely must agree that it really is enticing with technology products that manages to become less that and more integrated and part of the room?! The speaker is designed by Cecilie Manz, who has penned product for, among others, Lightyears, Iittala, Muuto, Offecct, and Kähler.

As with most new speakers you can play music in a multitude of ways, but here they have really covered most of them. You can play your music via Bluetooth and Airplay (from iPhones/iPads and Macs), via Chromecast, Spotify Connect, or through old DLNA if you have your music stored on an NAS or a computer. Finally, there is also Bang & Olufsen’s proprietary BeoLink Multiroom to connect several speakers from B&O to play music from simultaneously. In short, you can play your music in so many ways that you are really should not have any problems finding the way that suits you best. If none of these ways should work, there is always the good old fashioned 3,5 millimetre connection.

Still, the most important thing when it comes to speakers is the sound and here B&O is usually successful. The tiny BeoPlay M5 is, for lack of other words, tiny, but it is practically packed with speaker drivers and amplifiers that power and control the different drivers individually for them perform as good as possible. That is most likely the reason that such a small speaker can create such a big sound!

However, the one thing that might cause any issues for the purchase of these Danish speakers could be the price. The small BeoPlay M5 cost not so much less than the bigger A6, but then the question is how big a speaker and how big a sound do you really want?32073649885_7fb0c3bafe_o

If you would, on the other hand, look at other similar speakers in about the same size there are two alternatives that comes to mind and they are the Sonos 1 and the Denon Heos 1, which both cost significantly less than B&O:S alternative: Sonos 1 and Denon Heos 1.

To be quite honest, I have not had the opportunity to listen to them side by side, so I will not comment on sound. Besides, they differ slightly in how they handle multi-room functionality even if they all offer solutions for it, and some other functions. All those things; sound, design and functions are a matter of choice, requirements and taste. I believe that all three alternatives could make viable options out all those three aspects. Speaking of the latest addition and out of a purely design-wise point of view, I must say that B&O and Cecilie Manz really have succeeded with the looks of the small cylindrical M5!

(All photos come from Bang & Olufsen BeoPlay.)

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: