Hoppa till innehåll

An old friend in new shiny outfit – the Panthella Mini in chrome

New versions of design classics can be a hit or miss, but if they stay true to the original design idea, then it can be a great update and sometimes even elevate the design.

Nya versioner av designklassiker kan ibland vara svårt att ro iland, men om man håller sig nära originalets formgivning, då kan det bli en en riktigt bra uppdatering och ibland även lyfta designen.

Louis Poulsen recently released a new version of Verner Panton’s contemporary design classic Panthella – Panthella Mini in chrome. The new version, however, is new in two ways. The size is new – only 25 centimetres in diameter compared to the original’s 40 centimetres. What is more interesting is the finish or colour, it now comes in a chrome finish.

Louis Poulsen lanserade nyligen en ny version av Verner Pantons moderna designklassiker Panthella – Panthella mini i krom. Den nya versionen är ny på två sätt, dels är storleken ny – bara 25 centimeter i diameter jämfört med originalets 40 centimeter, dels finns den nu i en snygg kromfinish.

While the original white version would stand out through its shape, the new Panthella Mini in chrome adds to that fluid shape with a reflection of the surrounding interior. Where the old version would disperse the light through the half dome-shaped shade, the new version directs the light down towards the base of the lamp that, thanks to the chrome finish reflects and spreads the light out into the room.

Där den ursprungliga vita Panthellan stack ut tack vare sin form har den nya versionen lika mjuka former fått en spegling av den omgivande inredningen. Där den tidigare versionen spred ljuset genom den kupolformade skärmen riktar den nya Panthellan ljuset nedåt, mot lampans fot som reflekterar och sprider ljuset utåt i rummet med hjälp av den kromade ytan.

There are also some other additions that are new. The light source is now, quite naturally, an LED that can be dimmed from 15% to 100%. There is also a timer so that you can set the lamp to automatically turn off after four or eight hours.

Det finns även några andra nya funktioner. Ljuskällan är numera, helt naturligt, en LED-lampa som kan dimras steglöst mellan 15%-100%. Det finns också en timer så att man kan välja att låta lampan släckas automatiskt efter fyra eller åtta timmar.

All images come from Louis Poulsen.

Alla bilder kommer från Louis Poulsen.

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: