Hoppa till innehåll

3 letter openers that will adorn your desk

The best tools are often the ones that you have within an arm’s length and that are ready to use, when you need them. For me, in order to have things such as tools lying around visible, I want them to look good doing so. Also, I like it when everyday objects don’t always look exactly as expected. 

De bästa verktygen är ofta de som finns inom räckhåll och som går att använda på en gång, när man behöver dem. Sådana saker som ska ligga framme synligt vill jag ska se bra ut och vara väl formgivna. Dessutom tycker jag om när vardagsföremål inte alltid ser ut precis som man kan förvänta sig att de ska göra.

Letter openers are tools and everyday objects that you often can find on the nearest desk. Still, many often look just as expected, but not necessarily all of them, actually! Here are three letter openers that I found at Wallpaper Store, stylish and well designed and at least two of them do not look anything like an ordinary knife-like letter opener at all. Just looking at the following letter openers makes me want to pick them up, to feel their weight, shape and balance – isn’t that a sign of good design?! 

Brevknivar är både verktyg i vardagen och vardagsföremål som man ofta ser liggande på närmsta skrivbord. Trots det ser ju de flesta ut som förväntat, fast alla gör faktiskt inte det, som vi kommer att se. Här är tre brevknivar som jag hittade på Wallpaper Store, snygga väldesignade och i alla fall två av dem ser inte alls ut som vanliga brevknivar. Bara anblicken av de här brevknivarna får mig att vilja plocka upp dem, känns på formen, vikten och balansen – är inte det ett tecken på bra formgivning?!

Let’s start with the most ordinarily shaped one – the Swiss company’s Shibui letter opener Fold


Vi börjar med den i jämförelse mest traditionellt formgivna av dem – det schweiziska företaget Shibuis brevkniv Fold:


It is made in brass and has, quite clearly, inspiration from Japanese design vernacular. The single piece of sheet brass is elegantly folded, shaping the handle and thereby giving the name: Fold. 

Den är gjord av mässing och har helt klart hämtat inspiration från det japanska designspråket. Det enda stycket mässingsplåt är elegant vikt och utgör handtaget och knivbladet och ger dess namn: Fold.


Next, is a minimalistically triangular shaped letter opener, by Hannah Martin. An opening in the triangle and the sharpening of one leg of the triangle transforms the regular geometric shape into the letter opener that it is. It is made from brass, powder-coated and available in three hues. 


Nästa är en minimalistisk triangelformad brevkniv, av Hannah Martin. En öppning i triangeln bryter av den vanliga geometriska formen och en vässning av triangelns ena arm förvandlar den till en brevkniv. Den är gjord av mässing som är pulverlackad och finns i tre nyanser.Finally, and nonetheless minimalistic, is the letter opener Beyond Object Lino’, by Poetic Labs. It is a three-dimensional shape in stainless steel that makes up both the handle and the blade of the paper knife or letter opener. 

Slutligen, och inte mindre minimalistisk, är brevkniven Beyond Object Lino’ från Poetic Labs. Det är en tredimensionell form i rostfritt stål som utgör både handtaget och knivbladet på brevkniven. Aren’t all three great-looking letter openers? If you would go with the warmer and slightly more traditionally shaped Shibui Fold, the more angular Hannah Martin letter opener, or the even more modernistic Beyond Object Lino’, you would end up with a beautiful object and useful tool to adorn your desk. 

Är inte alla tre riktigt snygga brevknivar? Oavsett om man skulle välja den varmare och lite mer traditionellt formgivna Shibui Fold, eller den mer skarpvinklade brevkniven från Hannah Martin, eller den ännu mer modernistiska Beyond Object Lino’, skulle man få ett riktigt vackert föremål och verktyg att pryda ditt skrivbord med.


All images come from Wallpaper Store

Alla bilder kommer från Wallpaper Store.

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: